GPP Dieren

In Dieren veroorzaakt het doorgaande treinverkeer te veel geluid. Onderzoeken hebben aangetoond dat het doorgaande treinverkeer in Dieren de zogenaamde geluidsproductieplafonds (GPP) overschrijdt. Daarom werken we aan een voorstel om maatregelen te nemen tegen dit geluid. Samen met ProRail organiseerden we een digitale bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst kwamen onder andere de stedenbouwkundige visie aan bod, waarin staat waar en tot hoe hoog geluidschermen acceptabel zijn. Inwoners en betrokkenen in Dieren hebben voor, tijdens en na de bijeenkomst hun reactie gegeven op de conceptvisie. Deze reacties zijn meegewogen en in juli 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders de definitieve stedenbouwkundige visie (PDF, 1,27 MB) vastgesteld. Op basis hiervan gaat ProRail verder aan de slag om de keuze in de geluidmaatregelen te bepalen. Nadere informatie hierover volgt begin 2022.

Kijk de uitzending terug

U kunt de presentaties van de bijeenkomst nog eens bekijken:

Algemene informatie over geluid van spoorverkeer ziet u op de website van het ministerie.