GPP Dieren

In Dieren veroorzaakt het doorgaande treinverkeer te veel geluid. Daarom werken we aan een voorstel om maatregelen te nemen tegen dit geluid. Samen met ProRail organiseerden we een digitale bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst kwamen onder andere de stedenbouwkundige visie aan bod, waarin staat waar en tot hoe hoog geluidschermen acceptabel zijn. ProRail neemt deze visie mee bij de keuze in de maatregelen. De stedenbouwkundige visie is nog niet definitief. We horen graag hoe de inwoners en betrokkenen in Dieren hier tegenaan kijken.

Kijk de uitzending terug

Vragen en opmerkingen kunt u nog tot en met 18 juni mailen naar gpp@rheden.nl

Algemene informatie over geluid van spoorverkeer ziet u op de website van het ministerie.