GPP Dieren

In Dieren veroorzaakt het doorgaande treinverkeer te veel geluid. Onderzoeken hebben aangetoond dat het doorgaande treinverkeer in Dieren de zogenaamde geluidsproductieplafonds (GPP) overschrijdt. Daarom werken we aan een voorstel om maatregelen te nemen tegen dit geluid. Samen met ProRail organiseerden we een digitale bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst kwamen onder andere de stedenbouwkundige visie aan bod, waarin staat waar en tot hoe hoog geluidschermen acceptabel zijn. Inwoners en betrokkenen in Dieren hebben voor, tijdens en na de bijeenkomst hun reactie gegeven op de conceptvisie. Deze reacties zijn meegewogen en in juli 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders de definitieve stedenbouwkundige visie (PDF, 1,27 MB) vastgesteld. Op basis hiervan is ProRail verder aan de slag gegaan om via een ontwerpbesluit de keuzes in de geluidmaatregelen te bepalen. Dit besluit lag tot 6 april 2022 ter inzage en hierop is 1 zienswijze binnengekomen.

Onderzoek in woningen

Bewoners van woningen waarvan de geluidbelasting ondanks deze maatregelen nog steeds te hoog is, krijgen een uitnodiging voor onderzoek naar gevelisolatie. In Dieren is dit voor 50 woningen het geval. Het overzicht van de woningen is te vinden in het ontwerpbesluit op www.bureausaneringverkeerslawaai.nl (bijlage 4). Op de site, via de zoekbalk, kunt u zoeken op het woord 'Dieren' om het besluit te zien.

Als uw woning in aanmerking komt voor nader onderzoek, dan krijgt u een bericht daarover. Dit onderzoek kost u geen geld. Als blijkt dat het geluid in uw woning te hoog is, dan komt u in aanmerking voor maatregelen aan uw woning. Bijvoorbeeld het aanbrengen van dubbel glas, geluiddempende isolatie of het dichten van kieren. Het Rijk betaalt de kosten voor het aanbrengen hiervan. Rijkswaterstaat voert het onderzoek naar gevelisolatie voor ProRail uit. Dit betekent dat zij ook de communicatie over deze onderzoeken verzorgt.

Bijeenkomst juni 2021

Bekijk de uitzending terug

U kunt de presentaties van de bijeenkomst nog eens bekijken:

Algemene informatie over geluid van spoorverkeer ziet u op de website van het ministerie.