Geluidsmaatregelen spoor

ProRail werkt binnen het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) aan het stiller maken van het spoor. Dat doet ProRail vooral door het plaatsen van geluidschermen of raildempers. In sommige gevallen kunnen ook geluidsisolerende maatregelen aan de woningen een oplossing zijn. 

Mogelijkheden

ProRail heeft onderzocht bij welke woningen langs het spoor in onze gemenete de geluidsbelasting te hoog is. Daarna heeft ProRail gekeken waar welke maatregelen getroffen moeten worden. Hierbij stellen ze steeds een oplossing voor die het meest effectief het geluid vermindert tegen een betaalbare prijs. Een geluidsscherm heeft veel invloed op de woonomgeving en zal dan ook niet overal de meest gewenste oplossing zijn. Gemeenten mogen daarom bezwaren aandragen op de voorgestelde maatregelen als zij vinden dat deze maatregelen ten koste gaat van een goede leefomgeving. 

Hoogte van de geluidschermen

Wij werken daarom aan stedenbouwkundige visies voor Velp, Rheden, De Steeg, Ellecom en Spankeren. In die visie komt te staan waar en tot hoe hoog geluidschermen acceptabel zijn. Het college van B&W stelt deze uiteindelijk vast. In de maanden juni en juli van 2022 hebben we bijeenkomsten georganiseerd voor de betroken dorpsbewoners langs het spoor om mee te praten over de geplande geluidmaatregelen. Wij hebben veel reacties ontvangen, waarvoor onze dank. 
 
Voor Dieren is in de zomer van 2021 al een visie gemaakt die door het college in juli vorig jaar is vastgesteld. 

Planning

De stedenbouwkundige visie wordt in het najaar van 2022 door het college van B&W aangeboden aan ProRail. ProRail beoordeelt de stedenbouwkundige visie van ons als gemeente en bepaalt vervolgens welke maatregelen zij overneemt in het zogenaamde saneringsplan. In dat saneringsplan staat ook wanneer ProRail de maatregelen uitvoert. Omwonenden kunnen later ook officieel op de voorgenomen vaststelling van deze plannen van ProRail reageren. Na de formele inspraakprocedure en de goedkeuring van het ministerie van IenW begint ProRail met de voorbereiding van de uitvoeringmaatregelen tegen spoorgeluid in de genoemde dorpen.

Informatiebijeenkomst en inloopavond

In navolging van eerdere informatiebijeenkomsten afgelopen zomer, heeft er woensdagavond 9 november 2022 een inloopavond plaatsgevonden voor omwonende en betrokken inwoners. Tijdens deze inloopavond hebben we de visie verder uitgelegd.

Visiebladen en overzichtsdocumenten per dorp

Hieronder treft u de concept toelichting bij de visiebladen en de diverse overzichtsdocumenten met maatregelen per dorp. 

Concept toelichting bij de visiebladen (PDF, 328 kB)

We hebben een aanpassing aangebracht in de visiebladen bij de Kastanjelaan, Arnhemsestraatweg B en de Holtbankseweg. De toelichtende tekst hierover vind je in het bestand hieronder.

Concept toelichting Kastanjelaan, Arnhemsestraatweg B en de Holtbankseweg (PDF, 1,9 MB)

De Steeg

Ellecom

Rheden

Spankeren

Velp

Uitvoering

Vraag en antwoord

Onderstaand document bevat de vragen en antwoorden die tijdens de bijeenkomsten afgelopen zomer zijn gesteld over diverse spoorthema’s (niet alleen MJPG).

Vraag en antwoord (PDF, 228 kB)