Informatie voor bewindvoerders

Ga direct naar het online aanmeldformulier

Bij de online aanmelding stuurt u meteen al het bewijsmateriaal mee, zoals: 

 • een kopie van het vonnis van de rechtbank
 • een huurspecificatie
 • de zorgpolis
 • het budgetplan
 • de inkomensspecificaties van de laatste 3 maanden
 • de bankafschriften van de laatste 3 maanden
 • een schuldenoverzicht met daarop van iedere vordering:
  o    de naam van de schuldeiser
  o    het dossiernummer
  o    de naam van de (gerechts)deurwaarder of het incassobureau
  o    het openstaande bedrag
  o    de ontstaansdatum

Daarnaast voegt u aan het formulier alle bewijsstukken toe van de schuldeisers, deze mogen niet ouder zijn dan 3 maanden. Indien u niet beschikt over schuldbewijzen van overheidsinstanties of gerechtsdeurwaarders, dan zullen wij deze opvragen.