Projectlocatie 2: Bescherming beplanting door raster, al dan niet met aanplant aanvullende boomsoorten

Op deze locatie is gekozen voor bescherming door een raster, al dan niet met nieuwe groepsaanplant. Om jonge bomen te beschermen tegen wildschade kun je kokers om de stam van individuele bomen plaatsen, of een raster rond een groep/vlakte bomen. Het voordeel van een raster is dat er tussen boomgroepen ruimte is voor natuurlijke verjonging en dat deze verjonging ook gelijktijdig beschermd is tegen wildschade. De gebruikte soorten zijn: ratelpopulier, ruwe berk (herkomst Urk), wintereik en boswilg.