Toekomstbestendig bos voor het Rozendaalse Veld

Langs heidegebied het Rozendaalse Veld werken we samen met partners aan een toekomstbestendig bos. Op verschillende plekken voeren we maatregelen uit om het bos te revitaliseren en om de biodiversiteit te verrijken. Het gaat om aanplant van specifieke soorten, bodemverbetering en beschermingsmaatregelen tegen wildvraat. Door het nemen van slimme maatregelen legt het bos meer CO2 vast én is het beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering.

In cijfers

In totaal worden er 1.600 bomen en struiken aangeplant in het bos langs heidegebied het Rozendaalse Veld. De verwachte CO2-impact is 150 ton extra CO2-opslag over 30 jaar.

Nieuwe aanplant: soorten bomen

Er zijn verschillende boom- en struiksoorten aangeplant, voor verschillende doeleinden. Bijvoorbeeld rijkstrooiselsoorten (goed verterend blad) zoals hazelaar, boswilg en ratelpopulier en soorten die beter bestand zijn tegen een veranderend klimaat zoals elsbes en tamme kastanje. Daarnaast neemt het bos door de nieuwe aanplant meer CO2 op. Per locatie is goed gekeken naar de groeiplaats om te zien welke soort waar goed zou kunnen aanslaan. 

Maatregelen per locatie

Hieronder staan de maatregelen per locatie uitgelegd. De locaties vindt u terug op bijgaand kaartje (PDF, 197 kB). Bij de entree van het bos staat een informatiebord met uitleg over de maatregelen. Ook staan er verschillende kleine bordjes in het bos met QR-codes/links naar onderstaande informatie. Het project is ook bedoeld om kennis te delen over revitaliseringsmaatregelen, daarom zijn er verschillende uitvoeringsmethoden gebruikt en liggen de locaties dicht bij elkaar. 

Dit revitaliseringsproject is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van VolkerWessels. Samen voor een gezonder, veerkrachtiger en toekomstbestendiger bos.

Logo gemeente Rheden, Logo VolkerWessels, Logo Stukje Natuur, Logo FSC en Logo Bosgroepen