Herinrichting Oranjebuurt Dieren

We starten dit najaar met de voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting van de Oranjebuurt in Dieren. De riolering in deze wijk is aan het einde van zijn levensduur en moet vervangen worden. Omdat de straat open moet, kijken we ook direct kritisch naar de herinrichting van de openbare ruimte.

Het ontwerp maken we samen met de bewoners uit de Oranjebuurt. In dit ontwerp streven we naar een levensloopbestendige inrichting. In het eerste kwartaal van 2023 tot eind december 2024 vinden de daadwerkelijke werkzaamheden plaats.

Oranjebuurtmee

We vinden het belangrijk dat inwoners betrokken zijn bij hun directe woonomgeving. Daarom is er een participatietraject opgesteld waarbij alle betrokkenen al vroegtijdig hun inbreng kunnen leveren. Meer informatie en de ontwikkelingen over de Oranjebuurt in Dieren zijn te volgen via www.oranjebuurtmee.nl