Rechten en plichten bij een uitkering

Als u tijdelijk zonder werk zit, heeft u recht op een uitkering. Maar u heeft ook plichten. Zo moet u zich houden aan onze uitkeringsregels. U vindt deze regels in de beschikkingsbrief, waarin staat dat u een uitkering krijgt. Overtreedt u deze regels, dan pleegt u uitkeringsfraude.

Melden van uitkeringsfraude

Bij fraude moet u altijd de teveel ontvangen uitkering terugbetalen. Ook moet u een boete betalen en kunnen wij uw uitkering bij herhaalde overtreding van de regels (tijdelijk) stopzetten. Voor het melden van uitkeringsfraude neemt u telefonisch contact met ons op.