Ik wil een uitkering

Snel weer aan het werk

Heeft u geen werk of een te laag inkomen om van rond te komen? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeente. De gemeente gaat samen met u aan de slag om zo snel mogelijk een baan of vrijwilligerswerk te vinden. 

Voorwaarden

Hoogte van de uitkering

Hoe hoog het bedrag is dat u ontvangt, hangt onder andere af van uw gezinssamenstelling.

Aanvragen

Voor het aanvragen vult u de Melding Bijstandsuitkering in. Heeft u een partner, dan vult u het formulier altijd samen in. Ook van uw partner zijn onderstaande gegevens nodig.Het invullen van het formulier duurt tussen de 30 minuten en  1 uur.  U kunt tussentijds niet stoppen en later weer verder gaan. De aanvraag moet in 1 keer afgerond worden.

Nodig voor uw online aanvraag

  • Recente bankafschriften
  • Recente loon- of uitkeringsgegevens
  • Curriculum vitae (CV)
  • Een e-mailadres (partners hebben beiden een eigen e-mailadres nodig)
  • Medische gegevens (wanneer uw gezondheid de mogelijkheid tot werken beperkt)
  • Contactgegevens van betrokken instanties (zoals bewindvoerders of begeleiders)
  • Uw DigiD

Heeft u geen DigiD, dan kunt u deze aanvragen via www.digid.nl. Het duurt 5 dagen voordat u uw DigiD inloggegevens ontvangt.

Hoe verder

Nadat u de melding bijstandsuitkering online heeft verzonden, ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging.
Binnen een week ontvangt u opnieuw een e-mail van ons waarin we u uitnodigen voor een gesprek. In dat gesprek bespreken we uw mogelijkheden op de arbeidsmarkt en of u recht heeft op een uitkering.

Financiële hulp ondernemers

Als ondernemer kunt u in de financiële problemen komen, waardoor het voortbestaan van uw onderneming gevaar loopt. Of u stopt met uw onderneming, omdat u onvoldoende inkomen uit uw onderneming haalt. In die gevallen kunt u tijdelijk een uitkering aanvragen. Ook kunnen wij u tijdelijk financieel ondersteunen. Lees meer informatie over financiële hulp voor ondernemers.

Formulierenhulp Rheden

Formulierenhulp Rheden helpt u met het begrijpen van moeilijke brieven en het invullen van formulieren. Deze hulp is gratis voor alle inwoners.