Hulp bij werk zoeken

Als u een bijstandsuitkering van ons ontvangt, helpen wij u met het vinden van werk. Wij stellen een persoonlijk loopbaantraject voor u samen, waarmee u uw kans op het vinden van werk vergroot. Zo kan een sollicitatietraining of computercursus onderdeel uitmaken van dit traject.

Rechten en plichten

U bent verplicht mee te doen aan een loopbaantraject als u een uitkering van ons ontvangt. Elk traject start met een informatiesessie. In deze sessie besteden wij aandacht aan uw rechten en plichten in het geval u een uitkering krijgt.

Jongeren

Bent u jonger dan 27 jaar? Dan is het uitgangspunt dat u een baan zoekt, of een studie gaat volgen die bij uw wensen en mogelijkheden aansluit. Wij kunnen u helpen met het vinden van werk of uw studiekeuze. Hiervoor neemt u telefonisch contact met ons op, (026) 49 76 911. Vraag naar de jongerenconsulent.

Participatiewet

Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, valt vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet. Deze wet is er om zoveel mogelijk mensen, met of zonder beperking, werk te laten vinden. De Participatiewet vervangt de Wet Werk en Bijstand (WWB), Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wajong.

Re-integratie: werkervaring opdoen

Als u een uitkering van ons ontvangt en u moeite heeft met het vinden van nieuw werk, dan komt u in aanmerking voor een re-integratietraject. Dit traject wordt in samenspraak met uw consulent opgesteld. Tijdens een re-integratietraject helpt u hulpbehoevende mensen met klussen, zoals: tuinieren, reparatiewerk van huishoudelijke apparaten of taxivervoer. Zo doet u werkervaring op.

Wij organiseren ook leer-werkstages bij werkgevers in de regio. Er zijn bijvoorbeeld trajecten in de groenvoorziening, reparatieservice en schoonmaak.

Contact

Voor meer informatie over hulp bij het zoeken naar werk neemt u telefonisch contact met ons op, (026) 49 76 911.