Hulp bij werk zoeken

Als u een bijstandsuitkering van ons ontvangt, helpen wij u met het vinden van werk. Wij stellen een persoonlijk loopbaantraject voor u samen, waarmee u uw kans op het vinden van werk vergroot. Zo kan een sollicitatietraining of computercursus onderdeel uitmaken van dit traject.

Rechten en plichten

U bent verplicht mee te doen aan een loopbaantraject als u een uitkering van ons ontvangt. 

Jongeren

Bent u jonger dan 27 jaar? Dan is het uitgangspunt dat u een baan zoekt, of een studie gaat volgen die bij uw wensen en mogelijkheden aansluit. Wij kunnen u helpen met het vinden van werk of uw studiekeuze. Hiervoor neemt u telefonisch contact met ons op. Vraag naar de jongerenconsulent.

Re-integratie: werkervaring opdoen

Als u een uitkering van ons ontvangt en u moeite heeft met het vinden van nieuw werk, dan komt u in aanmerking voor een re-integratietraject. Dit traject wordt samen met uw consulent opgesteld. Tijdens een re-integratietraject helpt u hulpbehoevende mensen met klussen, zoals: tuinieren, reparatiewerk van huishoudelijke apparaten of taxivervoer. Zo doet u werkervaring op.

Wij organiseren ook leer-werkstages bij werkgevers in de regio. Er zijn bijvoorbeeld trajecten in de groenvoorziening, reparatieservice en schoonmaak.

Subsidie ESF

Om mensen aan het werk te helpen en te zorgen voor eerlijke arbeidskansen maken wij gebruik van de subsidieregeling Europees Sociaal Fonds (ESF). Dat geld besteden we aan projecten die inwoners helpen om stappen te zetten op de arbeidsmarkt en in hun zelfredzaamheid.

De subsidie ESF wordt medegefinancierd door de Europese Unie

Contact

Voor meer informatie over hulp bij het zoeken naar werk neemt u telefonisch contact met ons op.