Ik heb een uitkering

Als u een bijstandsuitkering van ons ontvangt, staat deze op de laatste werkdag van de maand op uw rekening bijgeschreven. Geef wijzigingen op tijd aan ons door.

  • Betaaldagen en jaaropgaaf

    U ontvangt een bijstandsuitkering van ons. De uitkering staat op de laatste werkdag van de maand op uw rekening bijgeschreven.

  • Vragen en wijzigingen doorgeven

    Heeft u vragen over uw uitkering, neem dan contact op met uw eigen consulent inkomen. Geef wijzigingen in uw huishouden zo snel mogelijk aan ons door!

  • Rechten en plichten bij een uitkering

    Als u tijdelijk zonder werk zit, heeft u recht op een uitkering. Maar u heeft ook plichten. Zo moet u zich houden aan onze uitkeringsregels.