Vrijstelling giften

Ontvangt u een uitkering en helpt een bekende of een familielid u weleens met het betalen van uw rekeningen? Of krijgt u weleens een tas met boodschappen? Voortaan hoeft u dit pas te melden als alle giften bij elkaar jaarlijks meer dan € 1.200,- per jaar zijn.

Als u een uitkering ontvangt van ons als gemeente en u krijgt van een bekende of van een familielid geld als extraatje of hulp, dan moet u dit melden bij uw inkomensconsulent. Dit bedrag wordt dan in mindering gebracht van uw uitkering. Voortaan hoeft u dit pas te melden als alle giften bij elkaar jaarlijks meer dan € 1.200,- zijn. Dit geldt alleen voor giften waarvoor u niets terug hoeft te doen. Inkomsten uit werk moet u altijd melden.

U ontvangt minder dan €1200,- per jaar

U krijgt bijvoorbeeld elke maand een tas met boodschappen van een vriend ter waarde van € 50,- (in totaal € 50,- x 12 maanden = € 600,- per jaar) en een familielid heeft een wasmachine voor u betaald van € 400,-. Dit betekent dat u in totaal € 1000,- aan giften heeft ontvangen. U hoeft dit niet te melden bij uw inkomensconsulent en het wordt niet in mindering gebracht op uw uitkering. Bij twijfel kunt u uw inkomensconsulent laten weten dat u iets van een bekende heeft gekregen. De gemeente mag altijd achteraf beoordelen of u een binnengekomen gift toch had moeten melden. 

U ontvangt meer dan €1200,- per jaar

U krijgt bijvoorbeeld maandelijks van een vriend € 175,- om u te helpen de maand door te komen. U moet dit dan na 7 maanden melden bij uw inkomensconsulent, want u heeft op dat moment in totaal € 1.225,- ontvangen (€ 175,- x 7 maanden = € 1.225,-) en dat is meer dan € 1.200,-. In de meeste gevallen wordt wat u boven deze € 1.200,- ontvangt, gekort op uw uitkering.

Meer informatie

Heeft u vragen of twijfelt u over wat u wel of niet door moet geven? Bel of mail dan met uw inkomensconsulent of neem contact met ons op.