Voorkom inbraak

Burgernet

Een veilige gemeente: daar maken we ons allemaal sterk voor. In samenwerking met politie, brandweer, Openbaar Ministerie en ondernemers werken we aan veiligheid en leefbaarheid. Maar u bent ook belangrijk voor een veilige gemeente!

Meld u aan voor Burgernet

U kunt een bijdrage leveren aan een prettige en leefbare woonomgeving. Meld u daarom aan voor Burgernet, via www.burgernet.nl.

Als deelnemer van Burgernet ontvangt u een bericht met het verzoek in uw buurt uit te kijken naar een persoon of voertuig. Dit kan zijn om verschillende redenen, zoals diefstal of inbraak, doorrijden na een aanrijding, beroving of een vermist persoon.

Buurtpreventie

Buurtpreventieteams ontstaan meestal op initiatief van actieve buurtbewoners die iets willen doen aan de veiligheid en leefbaarheid van hun buurt. Zij peilen bij buurtgenoten de bereidheid om mee te werken. Een buurtpreventieteam kan als zelfstandig initiatief ontstaan en voortleven, maar het kan ook gekoppeld zijn aan een bestaande buurtvereniging of bewonersorganisatie.

Wat doen de teams?

Vertegenwoordigers van buurtpreventieteams hebben regelmatig overleg met politie en gemeente en soms ook met andere partners zoals woningcorporaties. In dit overleg bespreken ze actuele zaken en wisselen ze informatie uit. De politie organiseert voor de deelnemers vaak een voorlichtingsavond omtrent woninginbraak. Zo functioneren de buurtpreventieteams als de ogen en oren van de buurt.

WhatsApp

Essentieel voor werken aan een veilige en leefbare wijk is het delen van informatie tussen buurtbewoners. Met WhatsApp kunnen bewoners samen verdachte situaties in een wijk op een veilige manier signaleren en doorgeven. Door de WhatsApp-groepen kan woninginbraak worden teruggedrongen.

WhatsApp-groep starten

Wilt u in uw buurt een WhatsApp-groep starten? Misschien kunnen deze spelregels (PDF, 129 kB) u helpen bij het beheer van een groep. Als u wilt, kunnen we u stickers toesturen om in uw buurt kenbaar te maken dat er een WhatsApp-groep is. In sommige gevallen plaatsen we een bord met ‘Let op, WhatsApp buurtpreventie’. We bespreken met u graag de mogelijkheden in uw buurt.  

Wilt u een (WhatsApp) buurtpreventieteam starten en wilt u meer informatie? Neemt u dan contact met ons op.

Stop Inbraak

De gemeenten Doesburg, Rheden en Rozendaal, het Openbaar Ministerie en politie IJsselwaarden hebben de handen ineen geslagen om het aantal woninginbraken tegen te gaan en te zorgen voor een veilige gemeente.
Wij kunnen veel doen aan informatievoorziening, maar de grootste succesfactor bent u zelf. Door goede sloten en verlichting te installeren en door op elkaars spullen te letten. Op die manier maken we het de inbreker zo moeilijk mogelijk.

Preventieadviseur

Om u te informeren over goede preventiemaatregelen geeft een adviseur op aanvraag gericht advies. Het advies is gratis en vrijblijvend. De kosten voor de uitvoering van de maatregelen betaalt u uiteraard zelf.
Als een gecertificeerd bedrijf de geadviseerde maatregelen uitvoert, kunt u in aanmerking komen voor het certificaat Beveiligde Woning. Sommige verzekeringsmaatschappijen geven dan premiekorting op de inboedelverzekering. Meer informatie over certificering en erkende bedrijven is te vinden op de website www.politiekeurmerk.nl

Aanmelden voor een bezoek van preventieadviseurs kan via: stopinbraak@rheden.nl  onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer. De preventieadviseur maakt dan een afspraak met u.