Ondermijning

We spreken over ondermijning als de bovenwereld zich met de onderwereld vermengd. Denk aan drugshandel- en productie, mensenhandel en uitbuiting, witwassen van crimineel geld, verschillende vormen van fraude en cybercrime. Helaas komt dit ook in onze gemeente voor en dit willen we bestrijden en voorkomen. Want we hebben er last van en de gevolgen zijn groot. Zo vervuilt bijvoorbeeld gedumpt drugsafval het (drink)water en vreten de agressieve zuren de rioleringen aan.

Aanpak

Om georganiseerde criminaliteit aan te pakken werken we samen met politie, justitie, de belastingdienst en andere organisaties. De organisaties kunnen het niet alleen: er is ook hulp nodig van inwoners en ondernemers.

Wat kunt u doen?

Heeft u vermoedens van ondermijning in uw omgeving? Meld dit dan bij de politie, door te bellen met 0900 88 44 (en in noodgevallen met 112) of anoniem via Meld Misdaad Anoniem (telefoonnumer 0800 7000).

Leerlingen- en studentenalert

De criminele organisaties ronselen leerlingen en studenten voor hun activiteiten. De verleiding om snel veel geld te verdienen is groot. Om te voorkomen dat leerlingen en studenten in deze gewelddadige wereld terecht komen, is een bewustwordingsprogramma ontwikkeld: #leerlingalert en #studentalert. Verschillende scholen werken mee om ondermijning aan te pakken, door leerlingen en studenten een bewustwordingsles te geven.

Wat doen we nog meer?

We willen geen zaken doen als er mogelijk sprake is van criminele activiteiten en crimineel vermogen. Daarom toetsen we op integriteit bij vergunningaanvragen, bij subsidieverzoeken en bij partijen waarmee we misschien zaken gaan doen. Onze medewerkers zijn alert op signalen van georganiseerde criminaliteit en fraude en maken melding als zij een vermoeden hebben dat er iets niet in orde is.

Mensenhandel

Mensenhandel is een vorm van moderne slavernij waarbij slachtoffers worden uitgebuit en in aanraking komen met verschillende vormen en gradaties van geweld. Mensenhandel komt overal voor en in allerlei gedaantes: zoals seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting, criminele uitbuiting en gedwongen orgaanverwijdering. 

Tips en hulp voor slachtoffers 

Voor kinderen, jongeren en volwassenen zijn er verschillende hulpmogelijkheden.

Kinderen en jongeren: 

Volwassenen: