Voorkom inbraak

Burgernet

Een veilige gemeente: daar maken we ons allemaal sterk voor. In samenwerking met politie, brandweer, Openbaar Ministerie en ondernemers werken we aan veiligheid en leefbaarheid. U kunt een bijdrage leveren aan een prettige en leefbare woonomgeving. Als deelnemer van Burgernet  ontvangt u een bericht met het verzoek in uw buurt uit te kijken naar een persoon of voertuig. Dit kan zijn om verschillende redenen, zoals diefstal of inbraak, doorrijden na een aanrijding, beroving of een vermist persoon. U kunt u eenvoudig hiervoor aanmelden.

Buurtpreventie

Buurtpreventieteams ontstaan meestal op initiatief van actieve buurtbewoners die iets willen doen aan de veiligheid en leefbaarheid van hun buurt. Zij peilen of buurtgenoten mee willen werken. Een buurtpreventieteam kan als zelfstandig initiatief ontstaan. Maar het kan ook gekoppeld zijn aan een bestaande buurtvereniging of bewonersorganisatie. Vertegenwoordigers van buurtpreventieteams hebben regelmatig overleg met politie en gemeente en soms ook met andere partners zoals woningcorporaties. In dit overleg bespreken ze actuele zaken en wisselen ze informatie uit. De politie organiseert voor de deelnemers vaak een voorlichtingsavond over woninginbraak. Zo zijn de buurtpreventieteams als de ogen en oren van de buurt.

Meld je aan voor een WhatsApp groep

Belangrijk voor een veilige en leefbare wijk is het delen van informatie tussen buurtbewoners. Met WhatsApp kunnen bewoners samen verdachte situaties in een wijk op een veilige manier signaleren en doorgeven. Door de WhatsApp-groepen kan woninginbraak worden teruggedrongen.

WhatsApp-groep starten

Wilt u in uw buurt een WhatsApp-groep starten? Misschien kunnen deze spelregels (PDF, 129 kB) u helpen bij het beheer van een groep.

Stickers of bord

Als u wilt, kunnen we u stickers toesturen om in uw buurt kenbaar te maken dat er een WhatsApp-groep is. De stickers kunt u bijvoorbeeld gebruiken op uw deur, raam of container. Neem contact met ons op voor het aanvragen van stickers.

Op veel locaties in onze gemeente staan al buurtpreventieborden. Voor buurtpreventieborden gelden de volgende voorwaarden:

  • De borden staan alleen bij de 'ingang' van wijken of dorpen.
  • De borden staan bij duidelijk herkenbare wijken of dorpen, niet bij 1 of enkele straten.
  • Buurtpreventieborden zijn officiële borden, door ons geplaatst. Eigen gemaakte borden zijn niet toegestaan.
  • Soms verplaatsen we buurtpreventieborden. Bijvoorbeeld als er nieuwe buurtpreventiegroepen komen waardoor het gebied groter wordt.

Meer informatie

Wilt u een (WhatsApp) buurtpreventieteam starten en wilt u meer informatie? Neemt u dan contact met ons op.

Preventieadviseur tegen woninginbraak

Om u te informeren over goede preventiemaatregelen geeft een adviseur op aanvraag gericht advies. Het advies is gratis en vrijblijvend. De kosten voor de uitvoering van de maatregelen betaalt u uiteraard zelf. Als een gecertificeerd bedrijf de geadviseerde maatregelen uitvoert, kunt u in aanmerking komen voor het certificaat Beveiligde Woning. Sommige verzekeringsmaatschappijen geven dan premiekorting op de inboedelverzekering. Meer informatie over certificering en erkende bedrijven is te vinden op de website www.politiekeurmerk.nl

Aanmelden voor een bezoek van preventieadviseurs kan via: stopinbraak@rheden.nl onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer. De preventieadviseur maakt dan een afspraak met u.