Betaaldagen en jaaropgaaf

Mutatieformulier digitaal aanleveren


1. Het ingevulde formulier inscannen en per e-mail sturen naar uitkeringsadministratie@rheden.nl.
2. Een duidelijke foto maken van het ingevulde mutatieformulier en de foto als bijlage per e-mail sturen naar uitkeringsadministratie@rheden.nl.

De uitkering staat op de laatste werkdag van de maand op uw rekening bijgeschreven. Tenzij u te laat een inkomenswijziging doorgeeft of belangrijke informatie over uw uitkeringssituatie achterhoudt. Dan bestaat de mogelijkheid dat wij de uitkering later overmaken, of (tijdelijk) stoppen.

Uitbetaling

In dit overzicht ziet u op welke dag de uitkering staat bijgeschreven op uw rekening.

Inleverdagen mutaties en betaaldagen uitkering 2023
Uitbetaling Uiterste inleverdatum mutatieformulier 2023 Betaaldag 2023
Januari 13 januari 24 januari
Februari 17 februari 28 februari
Maart 21 maart 31 maart
April 19 april 28 april
Mei 19 mei 31 mei (vakantiegeld uiterlijk 6 juni)
Juni 21 juni 30 juni
Juli 20 juli 31 juli
Augustus 22 augustus 31 augustus
September 21 september 29 september
Oktober 20 oktober 31 oktober
November 21 november 30 november
December 14 december 22 december

Jaaropgave

In februari ontvangt u van ons de jaaropgave. Die heeft u nodig voor uw belastingaangifte. Op de jaaropgave staat hoeveel bijstand u heeft ontvangen. Deze informatie wordt ook doorgegeven aan de Belastingdienst. Bewaar de jaaropgave goed, deze ontvangt u eenmalig.