Betaaldagen en jaaropgaaf

Mutatieformulier digitaal aanleveren
In verband met de coronacrisis mag u tijdelijk uw mutatieformulier ook per e-mail aanleveren. Dat kan op 2 manieren:
1. Het ingevulde formulier inscannen en per e-mail sturen naar uitkeringsadministratie@rheden.nl.
2. Een duidelijke foto maken van het ingevulde mutatieformulier en de foto per e-mail sturen naar uitkeringsadministratie@rheden.nl.

U ontvangt een bijstandsuitkering van ons. De uitkering staat op de laatste werkdag van de maand op uw rekening bijgeschreven. Tenzij u te laat een inkomenswijziging doorgeeft of belangrijke informatie over uw uitkeringssituatie achterhoudt. Dan bestaat de mogelijkheid dat wij de uitkering later overmaken, of (tijdelijk) stoppen.

Uitbetaling

In dit overzicht ziet u op welke dag de uitkering staat bijgeschreven op uw rekening.

inleverdagen mutaties en betaaldagen uitkering 2020
Uitbetaling Uiterste inleverdatum mutatieformulier 2020 Betaaldag 2020
Januari 15 januari 24 januari
Februari 19 februari 28 februari
Maart 20 maart 31 maart
April 21 april 30 april
Mei 20 mei 29 mei  (vakantiegeld uiterlijk 5 juni)
Juni 19 juni 30 juni
Juli 22 juli 31 juli
Augustus 20 augustus 31 augustus
September 21 september 30 september
Oktober 21 oktober 30 oktober
November 19 november 30 november
December 14 december 23 december

Jaaropgave

In februari ontvangt u van ons de jaaropgave. Die heeft u nodig voor uw belastingaangifte. Op de jaaropgave staat hoeveel bijstand u heeft ontvangen. Deze informatie wordt ook doorgegeven aan de Belastingdienst. Bewaar de jaaropgave goed, deze ontvangt u eenmalig.