Betaaldagen en jaaropgaaf

U ontvangt een bijstandsuitkering van ons. De uitkering staat op de laatste werkdag van de maand op uw rekening bijgeschreven. Tenzij u te laat een inkomenswijziging doorgeeft of belangrijke informatie over uw uitkeringssituatie achterhoudt. Dan bestaat de mogelijkheid dat wij de uitkering later overmaken, of (tijdelijk) stoppen.

Uitbetaling

In dit overzicht ziet u op welke dag de uitkering staat bijgeschreven op uw rekening.

inleverdagen mutaties en betaaldagen uitkering 2018
Uitbetaling Uiterste inleverdatum mutatieformulier 2018 Betaaldag 2018
Januari 15 januari 24 januari
Februari 19 februari 28 februari
Maart 19 maart 29 maart
April 18 april 30 april
Mei 22 mei 31 mei  (vakantiegeld uiterlijk 8 juni)
Juni 19 juni 29 juni
Juli 20 juli 31 juli
Augustus 21 augustus 31 augustus
September 18 september 28 september
Oktober 22 oktober 31 oktober
November 20 november 30 november
December 12 december 21 december

Jaaropgave

In februari ontvangt u van ons de jaaropgave. Die heeft u nodig voor uw belastingaangifte. Op de jaaropgave staat hoeveel bijstand u heeft ontvangen. Deze informatie wordt ook doorgegeven aan de Belastingdienst. Bewaar de jaaropgave goed, deze ontvangt u eenmalig.