Betaaldagen en jaaropgaaf

Mutatieformulier digitaal aanleveren

In verband met de coronacrisis mag u tijdelijk uw mutatieformulier ook per e-mail aanleveren. Dat kan op 2 manieren:
1. Het ingevulde formulier inscannen en per e-mail sturen naar uitkeringsadministratie@rheden.nl.
2. Een duidelijke foto maken van het ingevulde mutatieformulier en de foto als bijlage per e-mail sturen naar uitkeringsadministratie@rheden.nl.

U ontvangt een bijstandsuitkering van ons. De uitkering staat op de laatste werkdag van de maand op uw rekening bijgeschreven. Tenzij u te laat een inkomenswijziging doorgeeft of belangrijke informatie over uw uitkeringssituatie achterhoudt. Dan bestaat de mogelijkheid dat wij de uitkering later overmaken, of (tijdelijk) stoppen.

Uitbetaling

In dit overzicht ziet u op welke dag de uitkering staat bijgeschreven op uw rekening.

Inleverdagen mutaties en betaaldagen uitkering 2021
Uitbetaling Uiterste inleverdatum mutatieformulier 2021 Betaaldag 2021
Januari 13 januari 25 januari
Februari 17 februari 26 februari
Maart 22 maart 31 maart
April 20 april 30 april
Mei 21 mei 31 mei  (vakantiegeld uiterlijk 4 juni)
Juni 21 juni 30 juni
Juli 21 juli 30 juli
Augustus 20 augustus 31 augustus
September 21 september 30 september
Oktober 20 oktober 29 oktober
November 19 november 30 november
December 14 december 24 december

Jaaropgave

In februari ontvangt u van ons de jaaropgave. Die heeft u nodig voor uw belastingaangifte. Op de jaaropgave staat hoeveel bijstand u heeft ontvangen. Deze informatie wordt ook doorgegeven aan de Belastingdienst. Bewaar de jaaropgave goed, deze ontvangt u eenmalig.