Betaaldagen en jaaropgaaf

Mutatieformulier digitaal aanleveren


1. Het ingevulde formulier inscannen en per e-mail sturen naar uitkeringsadministratie@rheden.nl.
2. Een duidelijke foto maken van het ingevulde mutatieformulier en de foto als bijlage per e-mail sturen naar uitkeringsadministratie@rheden.nl.

De uitkering staat op de laatste werkdag van de maand op uw rekening bijgeschreven. Tenzij u te laat een inkomenswijziging doorgeeft of belangrijke informatie over uw uitkeringssituatie achterhoudt. Dan bestaat de mogelijkheid dat wij de uitkering later overmaken, of (tijdelijk) stoppen.

Uitbetaling

In dit overzicht ziet u op welke dag de uitkering staat bijgeschreven op uw rekening.

Inleverdagen mutaties en betaaldagen uitkering 2024
Uitbetaling Uiterste inleverdatum mutatieformulier 2024 Betaaldag 2024
Januari 12 januari 24 januari
Februari 20 februari 29 februari
Maart 20 maart 28 maart
April 19 april 30 april
Mei 21 mei 30 mei (vakantiegeld uiterlijk 7 juni)
Juni 21 juni 27 juni
Juli 19 juli 31 juli
Augustus 22 augustus 29 augustus
September 20 september 30 september
Oktober 21 oktober 31 oktober
November 21 november 29 november
December 13 december 20 december

Jaaropgave

In februari ontvangt u van ons de jaaropgave. Die heeft u nodig voor uw belastingaangifte. Op de jaaropgave staat hoeveel bijstand u heeft ontvangen. Deze informatie wordt ook doorgegeven aan de Belastingdienst. Bewaar de jaaropgave goed, deze ontvangt u eenmalig.