Maatwerk voor Monumenten

Maatwerk voor Monumenten is een 3-jarig project waar een gespecialiseerde coach voor Duurzame voor Monumenten in gesprek gaat met monumenteigenaren. Tijdens dit gesprek inventariseert de coach welke vragen, ambities en mogelijke oplossingen er zijn bij het verduurzamen van monumenten. Om eigenaren goed en op maat te adviseren wordt er gebruik gemaakt van een monsterkoffer. In deze koffer zitten allemaal ‘monsters’, zoals isolatiemateriaal en isolatieglas. Met dit project willen we bijdragen aan de verduurzaming van monumenten waarbij tegelijkertijd de historische waarden in stand wordt gehouden en een bijdrage leveren aan de Rhedense Klimaataanpak.

Maatwerkadvies Woonhuismonumenten

In sommige gevallen is het nodig een plan te maken voor verduurzaming. Bijvoorbeeld bij een combinatie van ingrepen, of als er sprake is van een complexe situatie. Bij woonhuismonumenten kan de DuMo-coach eigenaren een maatwerkadvies aanbieden. Dit advies wordt samen met de eigenaar door Dijkoraad R.R.G opgesteld. Voor dit advies betalen de eigenaren de helft van de kosten: €1250,-. In totaal zijn 80 maatwerkadviezen voor woonhuismonumenten beschikbaar. De kennis die wordt opgedaan binnen het project, wordt gedeeld met eigenaren van andere historische panden.

Subsidie

Voor de uitvoering van een maatwerkadvies stellen we subsidie beschikbaar. Dat geldt ook voor de plaatsing van door de DuMo-coach geadviseerd dun isolatieglas, dat speciaal ontwikkeld is voor plaatsing in monumentale ramen.

Niet-woonhuismonumenten

Bij het verduurzamen van niet-woonhuismonumenten, zoals bijvoorbeeld kerken of scholen, wordt per geval gekeken waar de behoefte ligt, maar ook dan is ondersteuning vanuit de gemeente mogelijk. De DuMo-coach vertelt u graag meer.

Aanvragen maatwerkadvies

Bij interesse kan contact opgenomen worden met de gemeentelijke DuMo-coach via e-mail dumo@rheden.nl