Bloemershof

Op het braakliggende terrein aan de Bloemershof in Dieren gaan we woningbouw realiseren.

Ontwerp bestemmingsplan en ontwerp beeldkwaliteitsplan 

Het ontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. We hebben 2 zienswijzen op het ontwerp ontvangen. Tijdens de ter inzage legging heeft er een juridische wijziging plaatsgevonden die betrekking heeft op de stikstofdepositie. Hierdoor is het project vertraagd en is de verdere planning van het project (nog) niet bekend. Op dit moment onderzoeken we hoe we toch kunnen voldoen aan de wet- en regelgeving, zodat we het bestemmingsplan alsnog voor kunnen leggen aan de gemeenteraad.

Ontwerpbestemmingsplan

Ontwerpbeeldkwaliteitsplan (PDF, 2,42 MB) 

Globale planning

De planning is van veel factoren afhankelijk en kan nog wijzigen:

  • Vaststellen bestemmingsplan: nog niet bekend
  • Start bouw: nog niet bekend

Opzet van de wijk

Het winnend ontwerp* van destijds, in de vorm van twee bouwblokken/’benen, vormt ook nu weer het uitgangspunt voor het verdere ontwerp. Dereeds gerealiseerde school, gymzaal en brandweerkazerne moeten een eenheid gaan vormen met de toekomstige, nog te realiseren,  woningen. Het verkavelingsplan, met de twee bouwblokken zijn mede ingegeven door de regels omtrent bodemverontreiniging, grondwaterbescherming en externe veiligheid.
*De gewenste onderlinge samenhang van bebouwing in aansluiting op het parkachtige karakter van de omgeving en aangrenzende Veluwe zijn door het voorgestelde stedenbouwkundig concept tot uitdrukking gebracht.

Impressiebeeld vanuit massastudie

Plan voor de woningbouw

Voor het verder te realiseren plan voor woningbouw en de openbare ruimte op het braakliggende terrein aan de Bloemershof is een massastudie (PDF, 10,5 MB) gemaakt. Het plan bestaat uit 5 geschakelde woningen; 2 twee -onder een kap woningen en 25 appartementen. De geschakelde woningen hebben een klein stukje privé tuin en de appartementen beschikken over enkele daktuinen. Het midden van het plangebied richten we in als openbaar gebied met veel groen en een wadi.

Een stukje geschiedenis

In 2006 heeft de gemeenteraad de kaders voor de totale gebiedsontwikkeling vastgesteld. Hierin is opgenomen dat op het braakliggend terrein achter de brandweerkazerne, gymzaal en school, gelegen aan de Harderwijkerweg in Dieren, woningbouw komt. Het plangebied is het hoekperceel, begrensd door de Burg, Bloemersstraat en de Oostlaan. Na vaststelling in de raad is er een prijsvraag, een ontwerp/ ontwikkelingcompetitie uitgeschreven. Door ondermeer de woningbouwcrisis in 2008 en faillissement van de ontwikkelaar van destijds, is verdere planvorming en realisatie van de woningbouw tot nu toe uitgebleven.

Meer informatie

Voor meer informatie en vragen over de ontwikkelingen Bloemershof in Dieren kunt u een e-mail sturen naar: bloemershof@rheden.nl