Koning Willem-Alexanderplein

Sinds december 2023 is met een ontwerpgroep en kinderpanel gesproken over hoe het Koning Willem-Alexanderplein anders ingericht kan worden, waarbij er ruimte is voor speeltoestellen en een wadi voor het opvangen van regenwater.

 • Groenplan: de groenspecialist heeft samen met 3 ontwerpgroepleden de locatie bezocht om het groenplan te bespreken. Ze hebben verschillende ideeën voorgesteld. Er komen plantvakken met planten van verschillende hoogtes, kleuren, soorten en bloeitijden. Ook worden er plukfruit en appelbomen toegevoegd. Het definitieve plan werken we later technisch uit.
 • Waterberging: de ontwerpgroep wil de "in- en uitstroomgoten" zo natuurlijk mogelijk maken en onderzoeken hoe ze in de beplanting kunnen worden opgenomen. Ze willen dat het uiterlijk past bij de rest van het plein of de wijk. Bewoners waardeerden het extra geo-hydrologisch onderzoek en het rapport. Het onderzoek bevestigt dat de huidige ondergrondse infiltratiekratten bij de Rembrandtlaan waarschijnlijk geen grondwaterproblemen veroorzaken bij woningen. Dit geldt ook voor de geplande waterberging. Het advies is om in de wadi op enkele plekken de ondergrond te vervangen door grof zand, zodat het water sneller in de bodem zakt.
 • Speeltoestellen en kabelbaan: in februari kozen de kinderen voor een plan met een kabelbaan. Omwonenden maken zich zorgen over geluid, overlast van jongeren en een slechter uitzicht. Daarom zoekt de gemeente naar een mogelijk ander speeltoestel voor kinderen tot 12 jaar. Op verzoek komt er een jeu-de-boules-baantje. Er komen 3 nieuwe zitbanken bij de speeltoestellen en de oude zitbanken worden verwijderd. De geplande speelheuveltjes komen er niet.

Planning

We verwerken de resultaten van al deze bijeenkomsten in de zomer van 2024 tot een technisch schetsontwerp. We verwachten dit ontwerp medio september te presenteren.

 • Start uitvoering: begin 2025
 • Aanbestedingsfase nog nader te bepalen
 • Bestek nog nader te bepalen
 • Definitief ontwerp nog nader te bepalen
 • Voorlopig ontwerp nog nader te bepalen
 • Inloopbijeenkomst alle buurtbewoners: medio september 2024
 • Zesde bijeenkomst, gezamenlijk met de twee werkgroepen
 • Technisch schetsontwerp gereed: medio september 2024
 • (Schoolvakantie: 6 juli t/m 18 augustus 2024)
 •  Inloopbijeenkomst alle omwonenden: 13 juni 2024 is vervallen
 • Uitvoering raadsmotie 28 mei mediation-traject: juni – september 2024
 • Vijfde bijeenkomst, gezamenlijke met de twee werkgroepen: dinsdag 28 mei
 • Pré-schetsontwerp gereed: eind mei 2024
 • Vierde bijeenkomst ontwerpgroep: woensdag 24 april
 • Derde bijeenkomst ontwerpgroep: dinsdag 12 maart 2024
 • Tweede bijeenkomst ontwerpgroep: donderdag 22 februari 2024
 • Tweede bijeenkomst kinderpanel: dinsdag 20 februari 2024
 • Eerste bijeenkomst ontwerpgroep: donderdag 11 januari 2024
 • Eerste bijeenkomst kinderpanel: 13 december 2023
 • Samenstellen ontwerpgroep en kinderpanel: november 2023
 • Inloopbijeenkomst: 21 november 2023

Mediation-traject

Door de aangenomen VVD-motie (agendapunt 9.b) van 28 mei 2024 hebben we mediator Erik Lievers gevraagd om het traject te leiden. Op 17 juni waren de eerste gesprekken met 4 buurtbewoners, waaronder leden van het kinderpanel, de ontwerpgroep en vertegenwoordigers van de 'bezwaarmakers'. Het doel is begrip te creëren voor elkaars standpunten en de relatie tussen de groepen buurtbewoners te verbeteren. We hopen de gesprekken half juli 2024 af te ronden.

Aanleiding mediation-traject

Op 21 mei 2024 hebben 2 vertegenwoordigers van de 'bezwaarmakers' en voorstanders ingesproken (vanaf 15:00 minuten) tijdens de oriëntatieavond  van de gemeenteraad. Vervolgens is op 28 mei 2024 een motie aangenomen om een onafhankelijk mediator in te schakelen.

Contact

namens en in opdracht van de gemeente:
bas.bolder@civilmanagement.nl
06 15198517