Nieuwe woonwijk: IJssel District Velp

In het gebied rondom het ziekenhuis in Velp gaan we de komende jaren een moderne, duurzame woonwijk bouwen. Het IJssel District wordt hét visitekaartje van Velp. Het gebied ligt globaal tussen de Waterstraat, Broekstraat, knooppunt Velperbroek en de President Kennedylaan.

Wat gaan we doen?

Het IJssel District wordt een aantrekkelijke woonwijk met een stedelijk karakter en veel groen. Binnen 10 jaar gaan we hier zo’n 780 woningen bouwen. Op langere termijn biedt het plan zelfs ruimte voor 1.100 woningen. Er komt een mix van grondgebonden en gestapelde woningen, die variëren in grootte. Het plan voorziet zowel in huur- als koopwoningen. Een deel van de huurwoningen betreft sociale huur voor huishoudens met een laag inkomen. Daarnaast biedt het plan ruimte voor voorzieningen, zoals scholen, maatschappelijke zorg, winkels en horeca.

Het IJssel District wordt een duurzame, groene wijk. Als bewoner kunt u elkaar ontmoeten en ontspannen in een parkachtige omgeving. Deze groene ruimte draagt ook bij aan het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering. Bomen, waterpartijen en een zwemvijver geven verkoeling in de zomer en de grote groene ruimte biedt mogelijkheden voor wateropvang bij heftige regen.

Wat gebeurt wanneer?

In februari 2022 heeft de gemeenteraad het Masterplan IJssel District vastgesteld. Sinds september 2022 overleggen de 3 ontwikkelende partijen, gemeente en provincie regelmatig met elkaar over de verdere uitwerking van het plan (woningbouwprogramma en tijdsplanning). Daarna kunnen we concrete afspraken (anterieure overeenkomsten) maken met de individuele ontwikkelende partijen, waarna we het bestemmingsplan kunnen opstellen. Het bestemmingsplan wordt tijdens een informatiebijeenkomst aan u als omwonenden en/of betrokkenen gepresenteerd, waarna besluitvorming in de gemeenteraad plaatsvindt. Naar verwachting wordt het bestemmingsplan eind 2023 vastgesteld. De bouw van de eerste woningen in het IJssel District gaat vanaf eind 2024 van start. De bouw van de 780 woningen duurt circa 8 jaar.

Waarom doen we dit?

Na meer dan 50 jaar heeft het Rijnstate Ziekenhuis besloten om te vertrekken uit Velp. Voor ons als gemeente en enkele grondeigenaren in het gebied was dit de aanleiding om na te denken over een nieuwe invulling van het ziekenhuisterrein en de directe omgeving. We hebben samen met de grondeigenaren en ontwerpbureau SVP een masterplan (PDF,  7,7 MB) opgesteld voor de ontwikkeling van dit gebied tot een moderne, duurzame woonwijk. Het bouwen van nieuwe woningen is erg belangrijk. We tellen veel woningzoekenden en hebben weinig bouwmogelijkheden. 

Vragen of meer informatie?

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkeling van het IJssel District? Meld u dan aan voor onze digitale nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar ijsseldistrict@rheden.nl Ook voor vragen kunt u dit e-mailadres gebruiken.

Nieuwsbrieven