Nieuwe woonwijk: IJssel District Velp

In het gebied rondom het ziekenhuis in Velp gaan we de komende jaren een moderne, duurzame woonwijk bouwen. Het IJssel District wordt hét visitekaartje van Velp. Het gebied ligt globaal tussen de Waterstraat, Broekstraat, knooppunt Velperbroek en de President Kennedylaan.

Wat gaan we doen?

Het IJssel District wordt een aantrekkelijke woonwijk met een stedelijk karakter en veel groen. Binnen 10 jaar gaan we hier (minimaal) zo’n 786 woningen bouwen. Op langere termijn biedt het plan zelfs ruimte voor 1.100 woningen. Er komt een mix van grondgebonden en gestapelde woningen, die variëren in grootte. Het plan voorziet zowel in huur- als koopwoningen. Een deel van de huurwoningen betreft sociale huur voor huishoudens met een laag inkomen. Daarnaast biedt het plan ruimte voor voorzieningen, zoals scholen, maatschappelijke zorg, winkels en horeca. Het IJssel District wordt een duurzame, groene wijk. Als bewoner kunt u elkaar ontmoeten en ontspannen in een parkachtige omgeving. Deze groene ruimte draagt ook bij aan het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering. Bomen en waterpartijen geven verkoeling in de zomer en de grote groene ruimte biedt mogelijkheden voor wateropvang bij heftige regen.

Wat gebeurt wanneer?

Overeenkomst ondertekend

Samen met de ontwikkelende partijen zijn er concrete afspraken gemaakt en in een anterieure overeenkomst opgesteld die leidt tot de realisatie van de bouw in het IJssel District. Op 12 oktober is deze overeenkomst ondertekend door ontwikkelende partijen en de gemeente. 

Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbeeldkwaliteitsplan hebben ter inzage gelegen. Hier zijn 2 reacties op gekomen. De gemeenteraad heeft op 19 december het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan vastgesteld.

Start bouw

De bouw van de eerste woningen gaat vanaf eind 2024 van start. Voorafgaand aan de bouw vinden er nog een milieu- en natuuronderzoeken plaats, moeten we een bouwvergunning voorbereiden en werken we aan de voorbereiding  van het openbaar gebied. De aannemer(s) starten aan de kant van de Broekstraat waarbij eerst het ziekenhuis wordt verbouwd. In totaal duurt de bouw van de (minimaal) 786 woningen zo’n 8 jaar.

Belangstelling voor een nieuwbouwwoning in Park Nieuw Velp

U kunt zich als belangstellende aanmelden voor een nieuwbouwwoning in Park Nieuw Velp bij de makelaars van de ontwikkelaar. Na het invullen van het formulier, ontvangt u op het door u aangegeven e-mailadres een bevestigingslink en na bevestiging een email met de inloggegevens voor uw persoonlijke account. De makelaars nemen namens de ontwikkelaar contact met u op.

Aanmelden voor een nieuwbouwwoning

Waarom doen we dit?

Na meer dan 50 jaar heeft het Rijnstate Ziekenhuis besloten om te vertrekken uit Velp. Voor ons als gemeente en enkele grondeigenaren in het gebied was dit de aanleiding om na te denken over een nieuwe invulling van het ziekenhuisterrein en de directe omgeving. We hebben samen met de grondeigenaren en ontwerpbureau SVP een masterplan (PDF,  7,7 MB) opgesteld voor de ontwikkeling van dit gebied tot een moderne, duurzame woonwijk. Het bouwen van nieuwe woningen is erg belangrijk. We tellen veel woningzoekenden en hebben weinig bouwmogelijkheden. 

Vragen of meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkeling van het IJssel District? Meld u dan aan voor onze digitale nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar ijsseldistrict@rheden.nl. U kunt dit e-mailadres ook gebruiken voor vragen en / of opmerkingen.