Voormalige hockeyvelden (Admiraal Helfrichlaan)

Het terrein van de voormalige hockeyvelden aan de Admiraal Helfrichlaan in Dieren wordt sinds maart 2018 niet meer gebruikt. Er is geen behoefte om het terrein te gebruiken voor sportdoeleinden, daarom zijn we gestart met onderzoek naar de mogelijkheden voor ander gebruik van de grond.

In januari 2022 heeft de gemeenteraad de startnotitie voor de voormalige hockeyvelden vastgesteld. Deze startnotitie geeft de onwikkeling aan voor de inrichting van het perceel van de voormalige hockeyvelden. Hieruit komt als voorstel om te onderzoeken of er een invulling van het terrein met woningbouw, Tiny houses en een natuurtuin mogelijk is. 

Kadernota

Nadat de startnotitie is vastgesteld, is de volgende stap in het proces het opstellen van kaders waarbinnen een herontwikkeling kan plaatsvinden. Deze kaders zijn verwerkt in een zogenoemde kadernota. De kaders voor de woningbouw en Tiny houses worden vooral bepaald door wet- en regelgeving omtrent grondwaterbescherming en milieuzonering. De woonvisie is het uitgangspunt bij het gekozen woningprogramma. Op dit moment is de kadernota (PDF, 1,36 MB) nog in de conceptfase. Het is mogelijk om uw reactie hierop te geven. Deze reacties gaan we waar mogelijk en gewenst verwerken in de concept kadernota. Vervolgens leggen we deze voor aan de gemeennteraad om vast te stellen.