Velp Zuid

Sinds 2008 werken we met Vivare en het toenmalige Wijkplatform Velp Zuid onder de naam 'Velp Zuid straks' aan vernieuwing van de wijk.

We streven naar een sterke, levendige en leefbare wijk met een gevarieerd woonaanbod. Een wijk die klaar is voor de toekomst. Het project loopt tot 2025. De concrete vernieuwing zit vooral in de woningen van Vivare en de daaraan grenzende openbare ruimte.

6 verandergebieden

Binnen Velp Zuid zijn 6 verandergebieden aangewezen, waarin we gezamenlijk aan de slag zijn gegaan:

Verandergebieden Velp Zuid

  1. Troelstrastraat, Colijnstraat
  2. Beltjeshofstraat en Mauritsstraat
  3. Oldebarneveldstraat
  4. Van Kolplein
  5. Dr. Schaepmanstraat
  6. Vianenstraat

Projecten

In 2014 zijn de woningen aan de Troelstrastraat en omgeving gerenoveerd. Duplexwoningen zijn verbouwd tot eengezinswoning en er zijn woningen gesloopt voor parkeren en groen. In 2016 zijn woningen aan de Colijnstraat gerenoveerd.

Daarna zijn in 2017 de woningen rond het Van Kolplein gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Het afgelopen jaar is het nieuwbouwplan Beltjeshofstraat gebouwd. Het groengebied ‘Beltjeshofstraat’ is inmiddels ingericht. De herinrichting van de Mauritsstraat loopt en de herinrichting van de Graaf Ottostraat start in januari 2020. De groeninvulling van beide straten vindt tijdens en aansluitend aan de werkzaamheden plaats. Daarmee ronden we de vernieuwing van de Beltjeshofstraat af.

De komende jaren werken we met Vivare aan het verbeteren van de woningen en de wegen in het gebied rond de Van Oldenbarneveldstraat en de Schaepmanstraat. Op korte termijn pakt Vivare de woningen aan de Vianenstraat aan.

Vivare

Meer informatie vindt u op de website van Vivare.

Toelichting Schaepmanstraat

De renovatie van de Dr. Schaepmanstraat e.o. in Velp Zuid is in volle gang. Op 24 juni 2021 is voor de nieuwbouw van 38 woningen aan de Dr. Schaepmanstraat een bestemmingsplan (PDF, 62 kB) ter inzage gelegd.

Online informatieavond op 1 juli

Om de bewoners het bestemmingsplan en de inrichting van de weg en parkeerruimte toe te lichten, was er op 1 juli 2021 een online informatiebijeenkomst. Inwoners ontvingen vooraf  per post een beschrijving van de plannen (PDF, 464 kB). Tijdens de avond hebben we samen met Vivare het bestemmingsplan en de inrichting van de weg en parkeerruimte toegelicht. Ook was er ruimte op om vragen te stellen .

Wethouder Gea Hofstede opende de informatiebijeenkomst met een welkomstwoord en een kort interview. Zij bleef de hele avond aanwezig om te luisteren wat er bij bewoners speelde aan opmerkingen en vragen (PDF, 92 kB).

Vivare nam de bewoners deze avond mee in de stand van zaken rond de wijkvernieuwing, met name over het proces van herstructurering van de Dr. Schaepmanstraat (Sloop-nieuwbouw). Het bestemmingsplan werd verder toegelicht en de verkeerinfrastructuur en mogelijke opties na de wijkvernieuwing werden toegelicht.

Zienswijze indienen

Om een zienswijze in te dienen, schrijft u schriftelijk (niet via e-mail) een brief  gericht aan

Gemeenteraad Rheden
Postbus 9110
6994 ZJ De Steeg

 

Wilt u een zienswijze mondeling doorgeven? Maak dan telefonisch een afspraak. Bij de vaststelling van bestemmingsplannen neemt de gemeenteraad ingediende zienswijzen altijd mee in haar oordeel.

Hoe verder?

Tot en met 4 augustus is er de mogelijkheid voor inwoners om een zienswijze in te dienen. Daarna wordt het bestemmingsplan aangeboden aan de gemeenteraad tijdens de voorbereidende raadsvergadering op 5 oktober. Op 19 oktober neemt de raad een besluit tijdens de raadsvergadering. Vervolgens ligt dit besluit 6 weken ter inzage met mogelijkheid voor beroep bij Raad van State. Als er geen beroep volgt, treedt het bestemmingsplan in werking na het einde van de beroepstermijn.

Vivare zal de selectie voor de ontwerpende en uitvoerende partijen de 2e helft van 2021 uitvoeren. Nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is vastgesteld, kan de omgevingsvergunning worden aangevraagd in het 1e kwartaal van 2022. Dan zal de realisatie circa 2e kwartaal starten en doorlopen t/m 3e kwartaal 2023.

Meer informatie

Voor meer informatie en vragen kunt u contact met ons opnemen.