Velp Zuid

Sinds 2008 werken we met Vivare en het toenmalige Wijkplatform Velp Zuid onder de naam 'Velp Zuid straks' aan vernieuwing van de wijk.

We streven naar een sterke, levendige en leefbare wijk met een gevarieerd woonaanbod. Een wijk die klaar is voor de toekomst. Het project loopt tot 2025.
De concrete vernieuwing zit vooral in de woningen van Vivare en de daaraan grenzende openbare ruimte.

6 verandergebieden

Binnen Velp Zuid zijn 6 verandergebieden aangewezen, waarin we gezamenlijk aan de slag zijn gegaan:

Verandergebieden Velp Zuid

  1. Troelstrastraat, Colijnstraat
  2. Beltjeshofstraat en Mauritsstraat
  3. Oldebarneveldstraat
  4. Van Kolplein
  5. Schaepmanstraat
  6. Vianenstraat

Projecten

In 2014 zijn de woningen aan de Troelstrastraat en omgeving gerenoveerd. Duplexwoningen zijn verbouwd tot eengezinswoning en er zijn woningen gesloopt voor parkeren en groen. In 2016 zijn woningen aan de Colijnstraat gerenoveerd.

Daarna zijn in 2017 de woningen rond het Van Kolplein gesloopt en vervangen door nieuwbouw. In 2018 zijn de Beltjeshofstraat en de Mauritsstraat aangepakt.

In 2019 richten we, samen met omwonenden, het nieuw ontstane groengebied aan de Graaf Ottostraat in.
De komende jaren werken we met Vivare aan het verbeteren van de woningen en de wegen in het gebied rond de Van Oldenbarneveldstraat en de Schaepmanstraat. Op korte termijn pakt Vivare de woningen aan de Vianenstraat aan.

Vivare

Meer informatie vindt u op de website van Vivare.