Jeugdhulp

Heeft u als ouder of verzorger vragen over de verzorging of opvoeding van uw kind? Bespreek dit in eerste instantie met familie, vrienden, buren of andere bekenden. Vaak lukt het al op eigen kracht of met een beetje hulp. Wanneer dit niet voldoende is, kunt u terecht bij professionele jeugdhulp.

Professionele ondersteuning

Professionele jeugdhulp regelen wij het liefst zo dicht mogelijk bij u in de buurt. Vaak heeft u al contact met instellingen waar uw kind komt. Denk dan aan kinderopvang, de school, het consultatiebureau, uw huisarts of het ziekenhuis. Zij beantwoorden uw vragen en wijzen de weg naar meer specifieke ondersteuning zoals schoolmaatschappelijk werk, integrale vroeghulp of de zorgconsulent 0-4 jarigen.

Melding ondersteuning

Lukt het u niet zelfstandig uw weg te vinden? Vul dan het online formulier Melding Sociaal Domein in of neem contact op met het Sociaal Meldpunt. Dan kijken wij samen hoe u verder kunt.

Persoonlijk Plan

Heeft u een ondersteuningsvraag en met uw familie of netwerk een passende oplossing op het oog? Dien dan uw vraag en oplossing in door middel van een Persoonlijk Plan.

Verwijsindex Risicojongeren (VIR)

Wij zijn (wettelijk) verplicht aangesloten bij de landelijke Verwijsindex Risicojongeren (VIR).
Wanneer wij besluiten dat het afgeven van een signaal in de verwijsindex noodzakelijk is, wordt u hier over geïnformeerd.
Voor meer informatie over de verwijsindex kijkt u op www.verwijsindexgelderland.nl.

Veiligheid van het kind

Iedereen die zorgen heeft over de veiligheid van een kind, kan bij Veilig Thuis terecht voor advies en hulp via 0800 - 2000 (gratis en 24/7 bereikbaar). Kijk voor meer informatie op www.vooreenveiligthuis.nl. Na een melding kijkt Veilig Thuis samen met onze consulent(en) naar het vervolgtraject.

In geval van acute crisis neemt u contact op met Jeugdbescherming Gelderland via 0900 - 9955599.