Hulp bij opvoeden en opgroeien

Heeft u vragen over opvoeden en opgroeien? Er zijn verschillende mogelijkheden om hulp te krijgen. 

Tips en adviezen

Vaak heeft u al contact met instellingen waar uw kind komt. Denk dan aan kinderopvang, de school, het consultatiebureau of uw huisarts. Zij beantwoorden uw vragen en wijzen de weg naar meer specifieke ondersteuning zoals schoolmaatschappelijk werk en Jeugdgezondheidszorg van GGD Gelderland Midden

  • Op de website van het Nederlands Jeugdinstituut   vind je informatie en tips over allerlei onderwerpen die te maken hebben met zwangerschap, opvoeden en opgroeien.
  • Als u een steuntje in de rug nodig heeft bij alledaagse, lichte opvoedvragen kunt u contact opnemen met Home-Start
  • Vanaf de geboorte tot een kind 4 jaar is, kunt u al ouder terecht bij het consultatiebureau
  • De JGZ  is er ook voor jeugdigen vanaf 4 jaar tot en met 18 jaar.

Veiligheid van het kind

Als er meer hulp nodig is

Incluzio Rheden kan helpen als het met bovenstaande hulp niet lukt of u niet de weg kunt vinden. Medewerkers van Incluzio Rheden bieden professionele ondersteuning rondom opgroeien en opvoeden.

Persoonlijk Plan

Heeft u een ondersteuningsvraag en met uw familie of netwerk een passende oplossing op het oog? Dien dan uw vraag en oplossing in door middel van een Persoonlijk Plan.

Begeleiding en behandeling

Wij hebben delen van de jeugdzorg lokaal ingekocht. Het gaat hier om individuele en groepsbegeleiding en een deel van de individuele en groepsbehandeling van kinderen tot 18 jaar. Als u van één van deze vormen van ondersteuning gebruik wil maken heeft u een indicatie van de gemeente nodig. Als uw aanvraag is toegekend, komt u terecht bij één van de volgende organisaties:

Deze zorgaanbieders verzorgen met elkaar, en in sommige gevallen met andere partijen als onderaannemer, een dekkend aanbod voor kinderen en hun ouders. Er zijn kortere lijnen waardoor sneller geschakeld kan worden zodat die hulp en ondersteuning die nodig is, ingezet kan worden. Er is hier sprake van zorg in natura.