Schoolmaatschappelijk werk

In de tijd dat je naar de basis- of middelbare school gaat, komt er veel op je af. Een nieuwe manier van leren, nieuwe vrienden en persoonlijke ontwikkeling. Ook voor je ouders is dit een periode van verandering. Om het op school goed te doen, is het belangrijk dat je goed in je vel zit.

Wanneer dit niet zo is, kun je terecht bij het Schoolmaatschappelijk werk op jouw school. Daar kun je je persoonlijke vragen stellen over bijvoorbeeld faalangst, omgang met je leeftijdsgenoten of wat je kunt doen met droeve of depressieve gevoelens of als je gepest wordt. Ook jouw ouders kunnen daar met vragen over de opvoeding en jouw ontwikkeling terecht.

Meer informatie

Meer informatie vind je op de website van Incluzio .