Pleegouder worden

Ieder kind verdient een veilige, kansrijke toekomst. Maar dat is niet vanzelfsprekend. Soms kunnen kinderen tijdelijk of voor langere tijd niet in hun eigen gezin wonen of niet alle dagen in de week of maand. Voor deze kinderen wordt een plek in een pleeggezin gezocht waar zij in een gewone gezinssituatie kunnen opgroeien. Gelukkig zijn er pleegouders die (tijdelijk) willen helpen, maar er is een groot tekort aan pleegouders, ook in onze gemeente.

We zoeken pleegouders

Kinderen horen thuis en als dat niet kan, zo thuis mogelijk.  In onze gemeente werken meerdere pleegzorgaanbieders samen om ieder kind zo thuis mogelijk te laten opgroeien. Heeft u ruimte in uw hart en in uw huis? Misschien kunt u helpen. Wilt u meer informatie over wat u voor een kind en zijn gezin kan betekenen?

Bekijk dan de campagnefilm 

Voor meer informatie kunt u terecht op de websites www.openjewereld.nu en www.ikwilpleegouderworden.nl. U kunt een informatiepakket aanvragen of een van de informatiebijeenkomsten bezoeken, waar u onder andere vragen kunt stellen aan pleegouders.

Wist u dat:

  • Iedereen in principe pleegouder kan worden. Wat vooral telt is dat u een kind structuur, warmte en veiligheid kan bieden.
  • Pleegzorg in verschillende vormen mogelijk is. Variërend van zo lang als nodig tot enkele weekenden of dagen per maand.
  • U er als pleegouder nooit alleen voor staat en u altijd kan rekenen op hulp en ondersteuning van de pleegzorgaanbieders.

Steunouder worden

Als steunouder vangt u kinderen op van ouders die het even moeilijk hebben. Als steunouder geeft u steun aan ouders en plezier aan het kind. Als steunouder vangt u 1 of 2 dagdelen per week het kind op, waarmee u de vraagouders helpt. Wilt u een gezin helpen en vindt u  het leuk om met kinderen om te gaan? Dan is steunouder misschien iets voor u. Incluzio organiseert Steunouder. Meer informatie vindt u op de website Steunouder

Kunt u zelf hulp gebruiken bij de zorg van uw kind en zou u als ouder de zorg voor uw kind graag willen delen met een steunouder? Daarvoor kunt u terecht bij Incluzio. Meer informatie vindt u op de website Steunouder

Vrijwilliger bij Home-Start

Als vrijwilliger bij Home-Start bent u een belangrijk maatje voor ouders en hun kinderen. U biedt tijd en aandacht in de vorm van een luisterend oor, vriendschappelijke steun en u overlegt over praktische oplossingen voor hulp. U biedt steun bij het gezin thuis en elke week gaat u bij het gezin op bezoek. Ouders geven zelf aan waarvoor ze steun willen hebben. U denkt mee met de ouders. Samen zoekt u oplossingen. Door te laten zien wat goed gaat, groeit het zelfvertrouwen van de ouders. Misschien is vrijwilliger zijn bij Home-Start iets voor u. Meer informatie vindt u op de website van Home-Start. Ook vindt u hier informatie als u als ouder een steuntje in de rug kunt gebruiken en gebruik zou willen maken van Home-Start.