Jeugdhulp

Wanneer u als ouder of verzorger vragen heeft over de verzorging of opvoeding van uw kind, dan bespreekt u dit in eerste instantie met familie, vrienden, buren of andere bekenden.

Professionele ondersteuning

Professionele jeugdhulp voor inwoners, die ingeschreven staan in onze gemeente, regelen wij het liefst zo dicht mogelijk bij u in de buurt. Vaak heeft u al contact met instellingen waar uw kind komt zoals kinderopvang, de school, het consultatiebureau, uw huisarts of het ziekenhuis. Zij beantwoorden uw vragen en wijzen de weg naar meer specifieke ondersteuning zoals het schoolgericht maatschappelijk werk, integrale vroeghulp of de zorgconsulent 0-4 jarigen.

Melding ondersteuning

Lukt het u niet zelfstandig uw weg te vinden? Vul dan het online formulier Melding Sociaal Domein in of neem contact op met het Sociaal Meldpunt. Dan kijken wij samen hoe u verder kunt.

Persoonlijk Plan

Heeft u een ondersteuningsvraag en met uw familie of netwerk een passende oplossing op het oog? Dien dan uw vraag en oplossing in door middel van een Persoonlijk Plan.

Aanvraag jeugdhulp door zorgaanbieder

Huisartsen, medisch specialisten en jeugdartsen zijn bevoegd om in het kader van de Jeugdwet jeugdigen direct door te verwijzen naar jeugdhulpverlening. Zij kunnen volledig online een aanvraag voor jeugdhulp indienen.

Verwijsindex Risicojongeren (VIR)

Wij zijn (wettelijk) verplicht aangesloten bij de landelijke Verwijsindex Risicojongeren (VIR).
Wanneer wij besluiten dat het afgeven van een signaal in de verwijsindex noodzakelijk is, wordt u hier over geïnformeerd.
Voor meer informatie over de verwijsindex kijkt u op www.verwijsindexgelderland.nl.

Ouderbijdrage

Met ingang van 2016 is de ouderbijdrage vervallen.

Veiligheid van het kind

Iedereen die zorgen heeft over de veiligheid van een kind, kan bij Veilig Thuis terecht voor advies en hulp via 0800 - 2000 (gratis en 24/7 bereikbaar). Kijk voor meer informatie op www.vooreenveiligthuis.nl. Na een melding kijkt Veilig Thuis samen met onze consulent(en) naar het vervolgtraject.

In geval van acute crisis neemt u contact op met Jeugdbescherming Gelderland via 0900 - 9955599.