Herinrichting Zuider Parallelweg

De riolering in de Zuider Parallelweg is meer dan 60 jaar oud en moet vervangen worden. Omdat we de weg open moeten breken, kijken we ook direct kritisch naar de herinrichting.

De ontwerptekeningen

In 2021 zijn we met 3 ontwerpgroepen begonnen aan het ontwerp van de ‘nieuwe’ Zuider Parallelweg. Gezien de lengte van de Zuider Parallelweg en de verschillen in het profiel en de problematiek hebben we besloten om de Zuider Parallelweg in 3 onderdelen op te delen. Iedere ontwerpgroep heeft aan een onderdeel van het ontwerp gewerkt. De definitieve ontwerpen van deze 3 delen zijn nu af. 

Laarweg - Larensteinselaan

Definitief ontwerp deel Laarweg - Larensteinselaan (PDF, 5,74 MB)
Uitgangspunten deel Laarweg - Larensteinselaan (PDF, 21 kB)

Larensteinselaan - Alexanderstraat

Definitief ontwerp deel Larensteinselaan - Alexanderstraat (PDF, 5,94 MB)
Uitgangspunten deel Larensteinselaan - Alexanderstraat (PDF, 26 kB)

Alexanderstraat - Emmastraat

Definitief ontwerp deel Alexanderstraat - Emmastraat (PDF, 7,01 MB)
Uitgangspunten deel Alexanderstraat - Emmastraat (PDF, 305 kB)

Planning

Het definitieve ontwerp wordt nu verder uitgewerkt voor de aanbesteding. In maart 2023 hopen we te starten met de uitvoering. De planning hangt af van de beschikbaarheid van de benodigde grondstoffen en materialen en de kostenstijgingen. Aanwonenden krijgen een aantal weken voor start van het werk informatie over de definitieve planning.