Persoonsgebonden budget

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee u zelf uw zorg regelt. Een pgb wordt beheerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). SVB kan een zorgverlener alleen betalen wanneer u een zorgovereenkomst met de zorgverlener heeft. Daarin legt u vast wie uw zorg verleent en wanneer dit gebeurt. Voorbeeldovereenkomsten downloadt u op www.svb.nl/pgb/formulieren.

Voorwaarden

Komt u in aanmerking voor begeleiding, dagbesteding, huishoudelijke hulp of logeren? Dan kunt u kiezen voor een pgb. U moet wel uitleggen waarom de zorg in natura niet geschikt is in uw situatie. U kunt dit aangeven in een pgb-plan. Het ingevulde plan mailt u naar sociaalmeldpunt@rheden.nl of gebruik het online formulier Melding Sociaal Domein.

Verder gelden de volgende voorwaarden:

  • U beheert het budget (zelf zorg inkopen en zorgverleners aansturen). U mag ook iemand machtigen om dit voor u te doen.
  • De zorg die u inkoopt, moet doeltreffend zijn. De zorg moet bijdragen aan uw zelfstandigheid, cliëntgericht en veilig zijn.

Vergoeding

Soms is de zorg die u wil inkopen duurder dan zorg in natura, die wij inkopen. Dat is voor ons geen reden om een pgb te weigeren. Wij betalen maximaal het bedrag dat zorg in natura zou kosten. De meerkosten betaalt u zelf.

Cliëntondersteuning

Mogelijk is het verstandig hulp te vragen van een cliëntondersteuner die bekijkt of het pgb goed bij u past. Of neem contact op met Per Saldo, de belangenvereniging voor mensen met een pgb.