Begeleiding en dagbesteding

Komt u in uw dagelijks leven veel problemen tegen als gevolg van uw handicap of beperking? Dan kan begeleiding in de vorm van ondersteuning of toezicht een oplossing zijn. Er zijn in basis 4 vormen van begeleiding:

Individuele begeleiding

Dit is begeleiding thuis door een ambulant begeleider. Deze vorm van begeleiding wordt veel gebruikt bij mensen met psychische, psychogeriatrische, pedagogische problemen of een verstandelijke beperking.

Begeleiding in groepsverband

Begeleiding in groepsverband (dagbesteding) is gericht op het verbeteren van de (dag)structuur, onderhouden van aangeleerde vaardigheden, ontmoeting met anderen en begeleiding richting de arbeidsmarkt. Het gaat om zeer diverse activiteiten, afhankelijk van de behoefte:

  • Creatief
  • Recreatief
  • Educatief
  • Sociaal-cultureel
  • Arbeidsmatig

Bij medische noodzaak is vervoer van en naar de dagbesteding mogelijk.

Kortdurend verblijf

Heeft u de zorg voor iemand met een beperking die permanent toezicht nodig heeft? Dan kan kortdurende verblijf (buitenhuis) u als mantelzorger even ontlasten. Deze vorm van opvang noemen we ook wel logeeropvang of respijtzorg.

Bij kortdurend verblijf logeert iemand met een beperking maximaal 72 uur per week in een instelling. Bijvoorbeeld in een gehandicapteninstelling, verpleeghuis of verzorgingshuis.

Vragen?

Met vragen over begeleiding of kortdurend verblijf neemt u contact op met het Sociaal Meldpunt.

Beschermd wonen

Beschermd wonen is het bieden van onderdak en begeleiding aan mensen met een psychische aandoening (ZZP GGZ categorie C) of verstandelijke beperking. Daarbij staat participatiegerichte ondersteuning vanuit een beschermende woonomgeving centraal.
Mensen met een lichamelijke beperking kunnen contact opnemen met het Centrum Indicatie Zorg (CIZ). Daar kunt u een aanvraag doen voor een indicatie op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz).

De aanleiding voor beschermd wonen kan zijn dat iemand, bijvoorbeeld vanwege psychische problemen, zich niet zelfstandig kan redden zonder de directe nabijheid van 24 uur per dag toezicht of ondersteuning.

Persoonlijk Plan

Heeft u een ondersteuningsvraag en met uw familie of netwerk een passende oplossing op het oog? Dien dan uw vraag en oplossing in door middel van een Persoonlijk Plan.

Kosten en eigen bijdrage

Voor begeleiding betaalt u een eigen bijdrage. HHoeveel u betaalt is afhankelijk van uw inkomen, uw leeftijd en of u alleenstaand bent of een partner heeft. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de eigen bijdrage. Van hen ontvangt u bericht over hoeveel en hoe u moet betalen. Sinds 1 januari 2019 is uw eigen bijdrage maximaal € 17,50 per 4 weken.

Wij hebben niet met alle zorgaanbieders een contract afgesloten. Daardoor is zorg in natura niet altijd mogelijk. In andere gevallen kunt u mogelijk op basis van een Persoons gebonden budget (PGB) de zorgaanbieder betalen.

Vragen over beschermd wonen?

Met vragen over beschermd wonen kunt contact opnemen met met Sociaal Meldpunt. Wij behandelen de aanvragen samen met gemeente Arnhem. Meer informatie vindt u op www.zodoenwehetinarnhem.nl.