Huishoudelijke hulp

Heeft u moeite met het schoonhouden van uw woning of ander huishoudelijk werk? Dan kunt u in sommige gevallen hulp bij het huishouden krijgen van ons als gemeente. Kijk eerst of u familie, vrienden, buren of bekenden hebt die u kunnen helpen. Soms zijn er in de buurt ook vrijwilligers die u kunnen helpen of zijn er voorzieningen waar u gebruik van kunt maken. Als dat niet lukt, dan kunt u hulp aanvragen bij de gemeente.

Voor wie is hulp bij het huishouden?

  • U kunt door een lichamelijke of geestelijke beperking het huishouden niet of niet helemaal zelf doen.
  • U heeft geen of onvoldoende hulp van bijvoorbeeld partner, huisgenoten, buren of anderen in uw omgeving.
  • U staat ingeschreven en woont in de gemeente Rheden.
  •  U heeft de hulp nodig in de woning waarin u woont.
  • U heeft geen indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Wat doet de hulp?

Uw huishoudelijke hulp doet het huishoudelijk werk dat u zelf niet kunt doen of regelen. Bijvoorbeeld:

  • Stoffen en stofzuigen van de woon- en slaapkamer.
  • Schoonmaken van de bakamer, keuken en toilet.
  • Vloeren dweilen.
  • Zorgen voor schone was.
  • Bed verschonen

De hulp werkt alleen in uw eigen woning.

Hoe vraag ik huishoudelijke hulp aan?

Neem contact op met het Sociaal Meldpunt door te bellen of een melding aan te maken. Na het telefoongesprek of de melding kijkt het Sociaal Meldpunt of hulp bij het huishouden een oplossing is voor u.

Hulp van een onafhankelijke cliëntondersteuner

U kunt bij uw aanvraag gratis hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Deze onafhankelijke cliëntondersteuner denkt met u mee en gaat mee naar gesprekken als dat nodig is. 

Wat kost huishoudelijke hulp?

U betaalt een eigen bijdrage van € 20,60 per maand aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). U ontvangt hierover vanzelf een factuur vanuit het CAK. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen als u een nog niet gepensioneerd meerpersoonshuishouden bent. Op de website van het CAK kunt u controleren of u wel of niet een eigen bijdrage moet betalen.