Huishoudelijke hulp

Heeft u moeite met het schoonhouden van uw woning of ander huishoudelijk werk? Misschien kunt u hulp bij het huishouden krijgen van de gemeente. Op deze pagina vindt u informatie over de Maatwerkvoorziening Huishoudelijke Hulp en over twee proefprojecten, namelijk de schoonmaakdienst en het trainen van spierkracht.

Maatwerkvoorziening Huishoudelijke Hulp

In een gesprek gaan we samen met u op zoek naar een oplossing. Wij kijken daarbij altijd eerst naar wat u zelf kunt of deels kunt en of er iemand uit uw omgeving kan helpen. Wanneer u zelf een oplossing voor uw probleem heeft bedacht, kunt u dat doorgeven met een Persoonlijk Plan. Heeft u nog geen oplossing bedacht, vul dan de Melding Sociaal Domein (online formulier) in of bel met het Sociaal Meldpunt.

Bij hulp kunt u denken aan de volgende huishoudelijke taken:

  • Schoonmaakwerkzaamheden
  • Wassen/verzorging van kleding
  • Maaltijden bereiden
  • Boodschappen doen
  • Klein huishoudelijk onderhoud

Proefproject met Schoonmaakdienst

Sinds maart 2020 werken we met een proefproject voor schoonmaakdiensten. Het gaat om de Algemene voorziening Hulp bij het huishouden. Deze vorm van ondersteuning is voor inwoners die thuis de huishoudelijke taken (tijdelijk) niet zelf kunnen uitvoeren. Maar die wel de regie daarop kunnen voeren. Een medewerker van schoonmaakbedrijf Hommersonzorg voert de huishoudelijke taken uit.

Hoe werkt het?

Als u voor het eerst hulp bij het huishouden aanvraagt, bespreken we met u wat nodig is om uw huis schoon te houden en of er nog extra zorg nodig is. Is extra zorg niet nodig, dan is de schoonmaakdienst een goede optie voor u. Voor de schoonmaakdienst betaalt u een eigen bijdrage van maximaal € 19,00 per maand. Hoeveel u betaalt is afhankelijk van uw leeftijd en of u alleenstaand bent of een partner heeft. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK)  berekent de hoogte van uw eigen bijdrage. Zij vertellen u hoeveel u moet betalen en hoe u betaalt.

Proefproject Trainen van uw spierkracht

Deze vorm van ondersteuning noemen we Powerful Ageing. Hulp is vaak gericht op het overnemen van huishoudelijke taken. Door taken over te nemen, kan het zijn dat u bepaalde bewegingen niet meer maakt. De spieren worden dan niet meer getraind. U beperking neemt toe en uw lichamelijke gezondheid neemt af. Met Powerful Ageing vergroot u uw lichamelijke gezondheid en zelfstandigheid. Tijdens de training is er specifieke aandacht voor de spieren die u gebruikt voor het doen van huishoudelijke taken. 

Hoe werkt het?

Een fysiotherapeut uit de gemeente kijkt tijdens een eerste afspraak met u of Powerful Ageing bij u past. U hoort tijdens de afspraak of dat zo is. Als Powerful Ageing bij u past, dan meldt de fysiotherapeut u aan voor de trainingen. U krijgt dan ook meer informatie over het vervolg. Aanmelden kan bij het sociaal meldpunt.

Advies over uw vraag of probleem

Als u niet goed weet waar u uw vraag of probleem voor ondersteuning of zorg moet stellen, kunt u voor advies contact opnemen met een onafhankelijke cliëntondersteuner

Dagelijkse Ondersteuning: net een beetje meer hulp nodig?

Gaat uw hulpvraag verder dan alleen huishoudelijke hulp? Bijvoorbeeld omdat u naast huishoudelijke hulp ook ondersteuning nodig heeft in de vorm van administratieve handelingen of organiseren van het dagelijkse leven. Dan kunt u in aanmerking komen voor de Maatwerkvoorziening Dagelijkse Ondersteuning.