Hulp bij het huishouden

Bent u ziek of wordt u een dagje ouder? Of heeft u na een operatie hulp nodig? Vraag familieleden, vrienden of buren of zij u kunnen helpen. Ook kunt u zelf een (particuliere) huishoudelijke hulp of thuiszorg regelen.

Wanneer het ook met bovenstaande hulp niet lukt, komt u mogelijk in aanmerking voor ondersteuning.

Trainen van uw spierkracht

Deze vorm van ondersteuning noemen we Powerful Ageing. Hulp is vaak gericht op het overnemen van huishoudelijke taken. Door taken over te nemen, kan het zijn dat u bepaalde bewegingen niet meer maakt. De spieren worden dan niet meer getraind. U beperking neemt toe en uw lichamelijke gezondheid neemt af. Met Powerful Ageing vergroot u uw lichamelijke gezondheid en zelfstandigheid. Tijdens de training is er specifieke aandacht voor de spieren die u gebruikt voor het doen van huishoudelijke taken. 

Hoe het werkt? Een fysiotherapeut uit de gemeente kijkt tijdens een eerste afspraak met u of Powerful Ageing bij u past. U hoort tijdens de afspraak of dat zo is. Als Powerful Ageing bij u past, dan meldt de fysiotherapeut u aan voor de trainingen. U krijgt dan ook meer informatie over het vervolg. Aanmelden kan bij het sociaal meldpunt via (026) 49 76 911.

Maatwerkvoorziening Huishoudelijke Hulp

In een gesprek gaan we samen met u op zoek naar een oplossing. Wij kijken daarbij altijd eerst naar wat u zelf kunt of deels kunt en of er iemand uit uw omgeving kan helpen. Wanneer u zelf een oplossing voor uw probleem heeft bedacht, kunt u dat doorgeven met een Persoonlijk Plan. Heeft u nog geen oplossing bedacht, vul dan de Melding Sociaal Domein (online formulier) in of bel met het Sociaal Meldpunt.

Het kan fijn zijn om iemand te vragen bij het gesprek aanwezig te zijn. Heeft u niemand in uw omgeving die mee kan of wil? Kies dan voor een gratis cliëntondersteuner van welzijnsorganisatie MEE.

U kunt bij Huishoudelijke Hulp denken aan de volgende huishoudelijke taken:

 • Schoonmaakwerkzaamheden
 • Wassen/verzorging van kleding
 • Maaltijden bereiden
 • Boodschappen doen
 • Klein huishoudelijk onderhoud

Dagelijkse Ondersteuning: net een beetje meer hulp nodig?

Gaat uw hulpvraag verder dan alleen huishoudelijke hulp? Bijvoorbeeld omdat u naast huishoudelijke hulp ook ondersteuning nodig heeft in de vorm van administratieve handelingen of organiseren van het dagelijkse leven. Dan kunt u in aanmerking komen voor de maatwerkvoorziening Dagelijkse Ondersteuning.

Voor wie is dit bedoeld?

De maatwerkvoorziening Huishoudelijke hulp is bestemd voor:

 • Overbelaste gezinnen.
 • Iemand die tijdelijke zorg nodig heeft in verband met ziekte of een ongeval.
 • Iemand die hulp nodig heeft bij het aanleren van huishoudelijke taken.
 • Zelfstandig wonende ouderen, die zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen.
 • Mantelzorgers.

Voorwaarden

U moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U bent inwoner van de gemeente Rheden of Rozendaal.
 • U kunt (een deel van) uw huishoudelijke klussen niet meer zelf doen.
 • U kunt geen beroep doen op iemand uit uw naaste omgeving voor hulp.

Kosten en eigen bijdrage

Voor huishoudelijke hulp betaalt u een eigen bijdrage. Hoeveel u betaalt is afhankelijk van uw leeftijd en of u alleenstaand bent of een partner heeft. De eigen bijdrage is maximaal € 19,00 per maand. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de eigen bijdrage. Van hen ontvangt u bericht over hoeveel en hoe u moet betalen.

Persoonsgebonden budget

Komt u in aanmerking voor huishoudelijke hulp? Dan kunt u kiezen voor een persoonsgeboden budget (pgb). U moet wel uitleggen waarom de zorg in natura niet geschikt is in uw situatie, dit kunt u omschrijven in een pgb-plan.
Met een pgb regelt u zelf uw zorg. Een pgb wordt beheerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Meer over het persoonsgebonden budget.