Zelfstandig blijven wonen

Soms zijn aanpassingen in of rond uw huis nodig. Bijvoorbeeld door ziekte, beperkingen of ouderdom. Met deze aanpassingen is het mogelijk langer zelfstandig te blijven wonen. Denk aan aanpassingen aan de breedte van uw deurkozijnen voor een rolstoel of scootmobiel. Maar ook aan het laten verlagen van uw aanrecht. Naast aanpassing aan uw woonhuis zijn er ook hulpmiddelen die het zelfstandig wonen gemakkelijker maken. Hieronder vindt u een aantal suggesties voor advies en financiering.

Mijn huis, mijn toekomst

Wilt u zelf kleine aanpassingen doorvoeren om langer in uw woning te kunnen blijven wonen? Denk aan een antisliplaag in de badkamer, een extra trapleuning of het weghalen van drempels. Samen met vrijwilligers van Stichting Stoer bieden wij advies en financiële ondersteuning. Lees meer over Mijn huis, mijn toekomst.

Regeling toekomstbestendig wonen

Niet iedereen heeft de financiële middelen om woningaanpassingen te betalen. Soms is het lastig hiervoor een lening bij een bank af te sluiten. Om u te ondersteunen bieden we samen met de Provincie Gelderland de regeling toekomstbestendig wonen aan. Lees meer over de Regeling toekomstbestendig wonen.

Gesprek

Heeft u hulp bij het aanpassen van uw woning nodig en géén hulp of ondersteuning in uw eigen familie- of kennissenkring? Vul dan de Melding Sociaal Domein (online formulier) in of bel met het Sociaal Meldpunt. Misschien heeft u zelf al ideeën voor een oplossing, dan kunt u een Persoonlijk Plan invullen.

Onze consulent neemt daarna contact op, om samen met u te zoeken naar de meest geschikte en betaalbare oplossing. Hierbij kijken wij of er een (medische) reden is waardoor u zonder aanpassingen niet langer zelfstandig in de woning kan functioneren.

Advies over uw vraag of probleem voor ondersteuning of zorg

Als u niet goed weet waar u uw vraag of probleem voor ondersteuning of zorg moet stellen, kunt u voor advies contact opnemen met een onafhankelijke cliëntondersteuner

Kosten en eigen bijdrage

Een deel van de kosten van de meeste woningaanpassingen moet u zelf betalen, de zogenaamde eigen bijdrage. Hoeveel u betaalt is afhankelijk van uw leeftijd en of u alleenstaand bent of een partner heeft. Uw eigen bijdrage is maximaal € 19,00 per maand. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de eigen bijdrage. Van hen ontvangt u bericht over hoeveel en hoe u moet betalen.

Verhuizen met Wmo-indicatie

Zoekt u een woning die geschikt is voor gebruik met bijvoorbeeld een rollator of rolstoel, omdat u door uw handicap niet meer in uw eigen woning kunt blijven wonen? Met een Wmo-indicatie kunt u voorrang krijgen op een andere woning bij de woningcorporatie.

U krijgt deze verhuisverklaring alleen als uw huidige woning vanwege lichamelijke beperkingen ongeschikt is om in te wonen en als uw huidige woning niet eenvoudig geschikt te maken is.

Wilt u een verhuisverklaring aanvragen? Neem dan contact op met het Sociaal Meldpunt.