Zelfstandig blijven wonen

Soms zijn aanpassingen in of rond uw huis nodig om zelfstandig te blijven wonen. Bijvoorbeeld door ziekte, beperkingen of ouderdom.

Mogelijke aanpassingen aan uw huis

  • Aanpassingen aan de breedte van uw deurkozijnen voor een rolstoel of scootmobiel
  • Laten verlagen van uw aanrecht
  • Het aanpassen of verwijderen van drempels
  • Een verhoogd toilet of toiletverhoger
  • Beugels aan de muur op verschillende plekken in uw huis

Naast aanpassing aan uw woonhuis zijn er ook hulpmiddelen die het zelfstandig wonen gemakkelijker maken. 

Zelf aan laten passen

Wilt u zelf kleine aanpassingen doorvoeren om langer in uw woning te kunnen blijven wonen? Denk aan een antisliplaag in de badkamer, een extra trapleuning of het weghalen van drempels. Samen met vrijwilligers van Stichting Stoer bieden wij advies en financiële ondersteuning. Lees meer over Mijn huis, mijn toekomst.

Kosten

Een deel van de kosten van de meeste woningaanpassingen moet u zelf betalen, de zogenaamde eigen bijdrage. Hoeveel u betaalt is afhankelijk van uw leeftijd en of u alleenstaand bent of een partner heeft. Uw eigen bijdrage is maximaal € 20,60 per maand. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de eigen bijdrage. Van hen ontvangt u bericht over hoeveel en hoe u moet betalen.

Hulp bij het aanpassen van uw woning

Heeft u hulp bij het aanpassen van uw woning nodig en géén hulp of ondersteuning in uw eigen familie- of kennissenkring? Vul dan de Melding Sociaal Domein in of bel met het Sociaal Meldpunt. Misschien heeft u zelf al ideeën voor een oplossing, dan kunt u een Persoonlijk Plan invullen. Onze consulent neemt daarna contact op, om samen met u te zoeken naar de meest geschikte en betaalbare oplossing. Hierbij kijken wij of er een (medische) reden is waardoor u zonder aanpassingen niet langer zelfstandig in de woning kan functioneren.

Verhuizen met Wmo-indicatie

Zoekt u een woning die geschikt is voor gebruik met bijvoorbeeld een rollator of rolstoel, omdat u door uw handicap niet meer in uw eigen woning kunt blijven wonen? Met een Wmo-indicatie kunt u voorrang krijgen op een andere woning bij de woningcorporatie. U krijgt deze verhuisverklaring alleen als uw huidige woning vanwege lichamelijke beperkingen ongeschikt is om in te wonen en als uw huidige woning niet eenvoudig geschikt te maken is. Wilt u een verhuisverklaring aanvragen? Neem dan contact op met het Sociaal Meldpunt.