Hulpmiddelen

Er zijn tal van hulpmiddelen die kunnen helpen in het dagelijks leven. Sommige moet u zelf betalen, andere vallen onder de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo). U kunt hierbij denken aan kookplaatbeveiliging, greep aanpassingen, een wandbeugel of drempelhulpen.

Tijdelijk gebruik van hulpmiddelen

Hulpmiddelen voor tijdelijk gebruik vallen niet onder de Wmo en vergoeden wij niet. Tijdelijk wil zeggen: korter dan 6 maanden. U kunt tijdelijke hulpmiddelen zelf regelen. Vaak kunt u deze lenen. Ga naar de Sociale Vraagbaak Rheden/Rozendaal voor een overzicht van aanbieders.

Kosten tijdelijke hulpmiddelen

Hulpmiddelen lenen is meestal gratis met betaling van borg. Bij gebruik langer dan 6 maanden betaalt u huur of moet u ze kopen. Informeer bij een thuiszorgwinkel naar de prijzen. Soms is een vergoeding mogelijk via uw zorgverzekeraar. Vraag uw zorgverzekeraar naar de mogelijkheden.

 

Rolstoel of scootmobiel

Kunt u zich vanwege een ziekte of beperking niet goed verplaatsen. Een rolstoel of scootmobiel kan een oplossing zijn. Als u langer dan 6 maanden een rolstoel of scootmobiel nodig heeft, valt het gebruik misschien onder de Wmo.

Melding ondersteuning

Heeft u langer dan 6 maanden een rolstoel of scootmobiel nodig? Dan kunt u de Melding Sociaal Domein (online formulier) invullen of bel met het Sociaal Meldpunt.

Onze consulent neemt daarna contact met u op, om samen met u te kijken of het gebruik van de rolstoel of scootmobiel onder de Wmo valt.

Persoonlijk Plan

Heeft u een ondersteuningsvraag en u heeft zelf met uw familie of netwerk een passende oplossing op het oog? Dan kunt u uw vraag en oplossing bij ons indienen door middel van het Persoonlijk Plan.

Kosten rolstoel of scootmobiel

Voor een rolstoel betaalt u geen eigen bijdrage. Voor een scootmobiel moet u wel een eigen bijdrage betalen. Hoeveel u betaalt is afhankelijk van uw inkomen, uw leeftijd en of u alleenstaand bent of een partner heeft. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de eigen bijdrage. Van hen ontvangt u bericht over hoeveel en hoe u moet betalen. Sinds 1 januari 2019 is uw eigen bijdrage maximaal € 17,50 per 4 weken.

Voorwaarden rolstoel en scootmobiel

De consulent bekijkt samen met u wat de beste oplossing is en of er een medische keuring nodig is.

Om in aanmerking te komen voor een rolstoel gelden een aantal voorwaarden:

  • U kunt (bijna) niet lopen.
  • U heeft de rolstoel langer dan 6 maanden nodig.
  • U heeft een rolstoel nodig voor dagelijks gebruik om u in- en om huis te verplaatsen.

Voor een elektrische rolstoel geldt ook nog:

  • U kunt zichzelf niet zelfstandig met een handbewogen rolstoel verplaatsen.

Voor een sportrolstoel geldt ook nog:

  • U beoefent een sport waarvoor u de sportrolstoel nodig heeft en u bent lid van een sportclub.  

Om in aanmerking te komen voor een scootmobiel gelden de volgende voorwaarden:

  • U heeft een indicatie voor een vervoersmiddel.
  • Collectief vervoer of een vervoerskostenvergoeding is niet de juiste oplossing voor de behoefte.

Bij de beoordeling van de aanvraag voor een scootmobiel houden wij rekening met uw directe woon- en leefomgeving en of er een geschikte plek aanwezig is om de scootmobiel te stallen. En kijken wij naar uw veiligheid met betrekking tot het op- en afstappen, maar ook uw deelname in het verkeer.

Reparatie of vervangen

Voor reparaties aan of vragen over uw rolstoel of scootmobiel neemt u contact op met RSR, maakt mensen mobiel.