Hulpmiddelen

Er zijn veel hulpmiddelen die u kunnen helpen in het dagelijks leven. U kunt hierbij denken aan kookplaatbeveiliging, greep aanpassingen, een wandbeugel of drempelhulpen. Sommige betaalt u zelf, andere worden (deels) vergoed vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo).

Tijdelijk gebruik van hulpmiddelen

Hulpmiddelen voor tijdelijk gebruik vallen niet onder de Wmo en vergoeden wij niet. Tijdelijk wil zeggen: korter dan 6 maanden. U kunt tijdelijke hulpmiddelen zelf regelen. Vaak kunt u deze lenen bij een thuiszorgwinkel.

Kosten tijdelijke hulpmiddelen

Hulpmiddelen lenen is meestal gratis met betaling van borg. Bij gebruik langer dan 6 maanden betaalt u huur of moet u ze kopen. Informeer bij een thuiszorgwinkel naar de prijzen. Soms is een vergoeding mogelijk via uw zorgverzekeraar. Vraag uw zorgverzekeraar naar de mogelijkheden.

Rolstoel of scootmobiel

Kunt u zich vanwege een ziekte of beperking niet goed verplaatsen. Een rolstoel of scootmobiel kan een oplossing zijn. Als u langer dan 6 maanden een rolstoel of scootmobiel nodig heeft, valt het gebruik misschien onder de Wmo.

Gebruik langer dan 6 maanden

Heeft u langer dan 6 maanden een rolstoel of scootmobiel nodig? Vul dan de Melding Sociaal Domein (online formulier) in of bel met het Sociaal Meldpunt. Onze consulent neemt daarna contact met u op, om samen met u in een gesprek te kijken wat de beste oplossing is. Ook wordt er gekeken of er een medische keuring nodig is.

Het kan fijn zijn om iemand te vragen bij het gesprek aanwezig te zijn. Heeft u niemand in uw omgeving die mee kan of wil? Kies dan voor een gratis cliëntondersteuner van welzijnsorganisatie MEE.

Voorwaarden rolstoel en scootmobiel

Om in aanmerking te komen voor een rolstoel gelden een aantal voorwaarden:

  • U kunt (bijna) niet lopen.
  • U heeft de rolstoel langer dan 6 maanden nodig.
  • U heeft een rolstoel nodig voor dagelijks gebruik om u in- en om huis te verplaatsen.

Voor een elektrische rolstoel geldt ook nog:

  • U kunt zichzelf niet zelfstandig met een handbewogen rolstoel verplaatsen.

Voor een sportrolstoel geldt ook nog:

  • U beoefent een sport waarvoor u de sportrolstoel nodig heeft en u bent lid van een sportclub.  

Om in aanmerking te komen voor een scootmobiel gelden de volgende voorwaarden:

  • U heeft een indicatie voor een vervoersmiddel.
  • Collectief vervoer of een vervoerskostenvergoeding is niet de juiste oplossing voor de behoefte.

Bij de beoordeling van de aanvraag voor een scootmobiel houden wij rekening met uw directe woon- en leefomgeving en of er een geschikte plek aanwezig is om de scootmobiel te stallen. En kijken wij naar uw veiligheid met betrekking tot het op- en afstappen, maar ook uw deelname in het verkeer.

Kosten rolstoel of scootmobiel

Voor een rolstoel betaalt u geen eigen bijdrage. Voor een scootmobiel moet u wel een eigen bijdrage betalen. Hoeveel u betaalt is afhankelijk van uw leeftijd en of u alleenstaand bent of een partner heeft. Uw eigen bijdrage is nooit hoger dan € 19,00 per maand. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de eigen bijdrage. Van hen ontvangt u bericht over hoeveel en hoe u moet betalen.

Reparatie of vervangen

Voor reparaties aan of vragen over uw rolstoel of scootmobiel neemt u contact op met:

Kersten hulpmiddelen
T (088) 55 09 010
E wmolorrrd@kerstenhulpmiddelen.nl