Beschermd wonen

Beschermd wonen is het bieden van een veilige woonomgeving en begeleiding aan mensen met een psychische aandoening (ZZP GGZ categorie C) of verstandelijke beperking. Mensen met een lichamelijke beperking kunnen contact opnemen met het Centrum Indicatie Zorg (CIZ). Daar kunt u een aanvraag doen voor een indicatie op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz).

De aanleiding voor beschermd wonen kan zijn dat iemand, bijvoorbeeld vanwege psychische problemen, zich niet zelfstandig kan redden zonder de directe nabijheid van 24 uur per dag toezicht of ondersteuning.