Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning

Ondersteuning tijdens het gesprek met de consulent van de gemeente

Tijdens het gesprek met de consulent van de gemeente bespreekt u veel. Het kan daarom prettig voor u zijn als een vriend(in) of familielid aanwezig is tijdens het gesprek.

Heeft u in uw omgeving niemand om u te ondersteunen bij het gesprek, dan is het mogelijk dat een cliëntondersteuner u ondersteunt. Dit is een professional van buiten de gemeente. U kunt hiervoor contact opnemen met MEE Gelderse Poort via telefoonnummer 088-6330000.

Ondersteuning bij het gesprek als u of uw partner beginnende geheugenproblemen heeft

Als u of uw partner geheugen problemen heeft en u wilt ondersteuning tijdens het gesprek of advies inwinnen, kunt u contact leggen met een onafhankelijke cliënt ondersteuner speciaal voor mensen met geheugenproblemen. U kunt hen bereiken via het casemanagement van Attent  (0800) 288 36 89, Innoforte  (026) 38 82 000 of STMG  (026) 37 62 500

Voorbereiding op het gesprek

Soms is het lastig om uit te leggen wat uw vraag of probleem is, of te zeggen wat u graag wilt. Het is daarom goed om het gesprek voor te bereiden. U kunt alvast bedenken of opschrijven wat u wilt bespreken. Dit kunt u ook samen doen met iemand die u hierbij kan helpen. Onderwerpen die aan bod kunnen komen bij het gesprek zijn bijvoorbeeld:

  • uw woon- of gezinssituatie
  • het huishouden
  • uw gezondheid
  • contact met andere mensen
  • werk, hobby’s, onderwijs, dagbesteding of vrijwilligerswerk
  • uw financiële situatie

Advies over uw vraag of probleem voor ondersteuning of zorg

Als u niet goed weet waar u uw vraag of probleem voor ondersteuning of zorg moet stellen, kunt u voor advies contact opnemen met een onafhankelijke cliënt ondersteuner. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met MEE Gelderse Poort via telefoonnummer 088-6330000.