Rolstoel of scootmobiel

Kunt u zich vanwege een ziekte of beperking niet goed verplaatsen. Een rolstoel of scootmobiel kan een oplossing zijn. Als u langer dan 6 maanden een rolstoel of scootmobiel nodig heeft, valt het gebruik misschien onder de Wmo.

Gebruik langer dan 6 maanden

Heeft u langer dan 6 maanden een rolstoel of scootmobiel nodig? Vul dan de Melding Sociaal Domein (online formulier) in of bel met het Sociaal Meldpunt. Onze consulent neemt daarna contact met u op, om samen met u in een gesprek te kijken wat de beste oplossing is. Ook wordt er gekeken of er een medische keuring nodig is.

Het kan fijn zijn om iemand te vragen bij het gesprek aanwezig te zijn. Heeft u niemand in uw omgeving die mee kan of wil? Kies dan voor een gratis cliëntondersteuner.

Voorwaarden rolstoel en scootmobiel

Om in aanmerking te komen voor een rolstoel gelden een aantal voorwaarden:

  • U kunt (bijna) niet lopen
  • U heeft de rolstoel langer dan 6 maanden nodig
  • U heeft een rolstoel nodig voor dagelijks gebruik om u in- en om huis te verplaatsen

Voor een elektrische rolstoel geldt ook nog:

  • U kunt zichzelf niet zelfstandig met een handbewogen rolstoel verplaatsen

Voor een sportrolstoel geldt ook nog:

  • U beoefent een sport waarvoor u de sportrolstoel nodig heeft en u bent lid van een sportclub.

Om in aanmerking te komen voor een scootmobiel gelden de volgende voorwaarden:

  • U heeft een indicatie voor een vervoersmiddel

Collectief vervoer of een vervoerskostenvergoeding is niet de juiste oplossing voor de behoefte.
Bij de beoordeling van de aanvraag voor een scootmobiel houden wij rekening met uw directe woon- en leefomgeving en of er een geschikte plek aanwezig is om de scootmobiel te stallen. En kijken wij naar uw veiligheid met betrekking tot het op- en afstappen, maar ook uw deelname in het verkeer.

Kosten rolstoel of scootmobiel

Voor een rolstoel betaalt u geen eigen bijdrage. Voor een scootmobiel moet u wel een eigen bijdrage betalen. Hoeveel u betaalt is afhankelijk van uw leeftijd en of u alleenstaand bent of een partner heeft. Uw eigen bijdrage is nooit hoger dan € 20,60 per maand. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de eigen bijdrage. Van hen ontvangt u bericht over hoeveel en hoe u moet betalen.

Reparatie of vervangen

Voor reparaties aan of vragen over uw rolstoel of scootmobiel neemt u contact op met:

Kersten hulpmiddelen
T: (088) 55 09 010
E: wmolorrrd@kerstenhulpmiddelen.nl