Mijn huis, mijn toekomst

Hoe is het met uw huis gesteld? Is de vloer van de badkamer niet te glad? Is het elke dag weer spannend of u zonder uitglijden uit de douche kunt stappen? Kunt u nog veilig de trap op? Zijn de drempels in uw huis wel nodig? Kleine aanpassingen kunnen veel extra wooncomfort opleveren.

Advies op maat

Een vrijwillige voorlichter adviseert u over aanpassingen aan uw huis. Met die aanpassingen kunt u langer zelfstandig en veilig blijven wonen. De voorlichter wordt hierbij begeleid door een professionele coördinator (ouderenadviseur) van Stichting Stoer.

Bekijk het filmpje waarin stichting Stoer uitlegt hoe zij werken

Bijdrage in de kosten

Naast een advies ontvangt u ook een bijdrage in de gemaakte kosten. Na uitvoering van de maatregelen vergoeden wij 1/3 van de gemaakte kosten tot een maximum van € 650,00 per huishouden.

Voor wie

  • U woont in de gemeente Rheden
  • U bent 55 jaar of ouder
  • U heeft de afgelopen 3 jaar geen gebruik gemaakt van deze regeling

Hoe gaat het in zijn werk?

Stap 1: Aanvraag huisbezoek

Vraag een huisbezoek aan

Stap 2: Huisbezoek

De voorlichter maakt binnen maximaal 6 weken een afspraak en neemt een checklist met u door. Daarin wordt per kamer/ruimte aangegeven welke aanpassingen voor u een uitkomst kunnen zijn. In de checklist staat een prijsindicatie per maatregel. U bepaalt zelf welke aanpassingen u in uw woning wilt (laten) uitvoeren. Aan het einde van het bezoek ontvangt een volledig ingevulde checklist.

Stap 3: De woningaanpassingen: u bent aan zet

U laat de maatregelen uitvoeren. U kunt er ook voor kiezen de aanpassingen zelf uit te voeren. In dat geval bent u ook zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het verrichtte werk. Voor de hoogte van de stimuleringsbijdrage maakt het niet uit hoe de aanpassing tot stand komt, deze is altijd gelijk aan het bedrag dat op de checklist staat aangegeven.

Voor huurders
Bent u huurder van Vivare? In de checklist staan een aantal woningaanpassingen waarvoor u toestemming nodig heeft van Vivare. Neem voordat u aan de slag gaat met de deze aanpassingen contact op met hen en een opzichter komt dan bij u langs. Als er geen bezwaren zijn voor de woningaanpassingen, zorgt deze opzichter ervoor dat u de benodigde toestemming ontvangt. Voor de aanpassingen kan geen huurverhoging worden gevraagd. Huurt u een woning van een andere verhuurder? Neem dan contact op met uw verhuurder.

Stap 4: Uitbetaling stimuleringsregeling

Als de aanpassingen zijn uitgevoerd, maakt u een afspraak met dezelfde vrijwillige voorlichter voor controle. Na de controle geeft u de volledig ingevulde en ondertekende checklist mee aan de voorlichter. Nadat wij de checklist hebben ontvangen, streven wij ernaar om binnen 6 weken uw tegemoetkoming aan u uit te betalen.