Bijzondere bijstand

U vraagt bijzondere bijstand aan vóórdat u de kosten maakt.

Laag inkomen

Naast de uitgaven voor uw dagelijkse boodschappen kunt u te maken krijgen met onverwachte kosten, die niet binnen uw budget passen. Iedereen met een laag inkomen kan bijzondere bijstand aanvragen voor noodzakelijke kosten. Denkt u hierbij aan rechtsbijstand, woonkostentoeslag, kledingslijtage door een handicap of extra stookkosten bij ziekte of handicap.

Voorwaarden

Het toekennen van bijzondere bijstand is heel persoonlijk. Wij beoordelen op basis van uw omstandigheden en financiële situatie of u recht heeft op bijzondere bijstand. Naast de kosten waarvoor u financiële bijstand aanvraagt, kijken wij naar uw inkomen. Ook uw vermogen telt mee, zoals uw huis, auto of spaargeld.

Inkomens- en vermogensnorm

Wie minder inkomen en vermogen heeft dan de normbedragen in de onderstaande tabel kan in aanmerking komen voor inkomenstoeslag. Het gaat hier om uw netto inkomen, exclusief vakantietoeslag.
Wie meer inkomen en vermogen heeft dan de normbedragen, kan ook in aanmerking komen voor inkomenstoeslag. Maar, hoe hoger uw inkomen, hoe meer u zelf moet bijbetalen.

De vermelde voorwaarden en normen kunnen voor uw situatie afwijken. U kunt er daarom geen rechten aan ontlenen.

normbedragen inkomensondersteuning januari - juni 2023
Leefsituatie Maximaal inkomen* Maximaal vermogen
Pensioengerechtigd, echtpaar € 2.060,21 € 15.210,00
Pensioengerechtigd, alleenstaand € 1.516,97  €   7.605,00
Echtpaar € 1.947,22  € 15.210,00
Alleenstaande ouder € 1.752,49  € 15.210,00
Alleenstaande € 1.363,06  €  7.605,00

* Bedragen zijn netto-bedragen exclusief vakantiegeld.

Noodzaak

Wij verlenen financiële bijstand voor voorzieningen die u écht nodig heeft. Hierbij gaan wij uit van de meest voordelige oplossing. Dit betekent dat u niet altijd de voorziening kunt kiezen waar uw voorkeur naar uitgaat.

Aanvragen

U kunt een aanvraag indienen via het formulier Bijzondere Bijstand (PDF, 205 kB).

Het volledig ingevulde formulier en de gevraagde bewijsstukken stuurt u naar ons op. Maar u mag uw aanvraag ook persoonlijk afgeven bij onze gemeentelijk servicecentra in Dieren of Velp.

Hulp met invullen aanvraagformulier

Heeft u moeite met het invullen van het aanvraagformulier? Neemt u telefonisch contact met ons op.