Collectieve aanvullende zorgverzekering

We vinden het belangrijk dat iedere inwoner goed verzekerd is tegen zorgkosten. Maar het kan zijn dat u een aanvullende zorgverzekering lastig kunt betalen. Dan kunnen we u helpen met de collectieve aanvullende zorgverzekering.

Wat is de collectieve aanvullende verzekering?

Samen met zorgverzekeraar Menzis hebben we een collectieve aanvullende verzekering samengesteld.

Deze verzekering geeft u:

  • Korting op de premie voor de maandelijkse basis- en aanvullende zorgverzekering.
  • Een (hogere) vergoeding voor veel kosten die u zelf moet betalen, zoals de kosten voor een bril, hoorapparaat, tandarts, een dieet of de eigen bijdrage (geïnd door het CAK) voor Wmo maatwerk voorzieningen.
  • De mogelijkheid om het eigen risico gespreid te betalen.

Voor wie?

De collectieve aanvullende zorgverzekering is mogelijk voor inwoners met:

  • Een basis- en aanvullende zorgverzekering bij Menzis.
  • Een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm, waarbij wordt uitgegaan van het netto inkomen exclusief vakantiegeld.
  • Een vermogen onder een bepaalde grens. Dit hangt af van uw specifieke situatie. Denk bij vermogen bijvoorbeeld aan spaargeld of overwaarde op uw woning.

Aanvragen en vragen over vergoedingen

Als u al verzekerd bent bij Menzis kunt u de collectieve aanvullende verzekering het gehele jaar door aanvragen via www.gezondverzekerd.nl/gemeente/rheden. Of bel voor aanvragen of vragen over vergoedingen en de premie met de OverstapCoach van Menzis op 088 222 40 40.

Voorwaarden

Wij gaan zorgvuldig om met het toekennen van financiële ondersteuning. Daarom gelden er voorwaarden. Doet u een aanvraag voor de collectieve aanvullende verzekering, dan beoordelen wij uw financiële situatie aan de hand van uw inkomen en uw vermogen, zoals een auto of spaargeld.

Inkomens- en vermogensnorm

Wie minder inkomen en vermogen heeft dan de normbedragen in de onderstaande tabel kan in aanmerking komen voor de collectieve aanvullende verzekering. De vermelde voorwaarden en normen kunnen voor uw situatie afwijken. U kunt er daarom geen rechten aan ontlenen.

normbedragen inkomensondersteuning juli-december 2018
Leefsituatie Maximaal inkomen* Maximaal vermogen
Pensioengerechtigd, echtpaar € 1.747,82 € 12.040,00
Pensioengerechtigd, alleenstaand € 1.278,43 € 6.020,00
Echtpaar € 1.622,98 € 12.040,00
Alleenstaande ouder € 1.460,68 € 12.040,00
Alleenstaande € 1.136,08 € 6.020,00
* Bedragen zijn netto-bedragen exclusief vakantiegeld.

 

Als u nog niet bij Menzis verzekerd bent

Als u nog niet bij Menzis verzekerd bent dan kunt u vanaf half november tot het einde van het jaar overstappen naar Menzis.