Individuele inkomenstoeslag

Laag inkomen

De individuele inkomenstoeslag is een belastingvrij netto geldbedrag voor mensen die minimaal 3 aaneengesloten jaren leven van een laag inkomen. Het bedrag wordt 1x per jaar uitgekeerd.

Leeft u al langer van een laag inkomen en woont u in de gemeente Rheden? Gebruik dan onderstaand formulier om de individuele inkomenstoeslag aan te vragen.

Voorwaarden

Voor het toekennen van een individuele inkomenstoeslag beoordelen wij uw financiële situatie aan de hand van uw inkomen. Ook uw vermogen telt mee, zoals uw huis, auto of spaargeld.

Wie minder inkomen en vermogen heeft dan de normbedragen in de onderstaande tabel kan in aanmerking komen voor inkomenstoeslag. De vermelde voorwaarden en normen kunnen voor uw situatie afwijken. U kunt er geen rechten aan ontlenen.

netto normbedragen inkomenstoeslag juli-december 2020
Leefsituatie Maximaal inkomen Maximaal vermogen
Echtpaar € 1.577,69 € 12.450,00
Alleenstaande ouder € 1.419,92 € 12.450,00
Alleenstaande € 1.106,69  € 6.225,00

 

Verder geldt dat:

  • U geen student bent.
  • U 21 jaar of ouder bent.
  • U jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd bent.
  • U verwacht dat uw inkomen niet verbetert.

Toeslagbedragen

netto toeslag per leefsituatie in 2020
Leefsituatie Jaarlijks toeslagbedrag
Echtpaar/ samenwonend zonder kinderen € 400,00
Echtpaar/ samenwonend met kinderen € 450,00
Alleenstaande ouder € 200,00
Alleenstaande € 242,00

 

Aanvragen

Als wij van u weten dat u recht heeft op de individuele inkomenstoeslag, dan ontvangt u in januari van ons een brief en storten we de toeslag op uw rekening. Denkt u er recht op te hebben en heeft u in februari nog geen brief en toeslag van ons ontvangen? Dan kunt u de toeslag bij ons aanvragen via het formulier individuele inkomenstoeslag (PDF, 182 kB).