Ik ben alleenverdiener. Ontvang ik een financiële aanvulling?

Mensen die getrouwd zijn of samenwonen en samen een laag inkomen hebben, krijgen soms minder huur- en zorgtoeslag dan de bedoeling is. Dit komt omdat regelingen elkaar tegenwerken. De gemeente Rheden kan deze mensen mogelijk helpen door de huur- en zorgtoeslag aan te vullen.

Hoe komt het dat u onbedoeld een lager inkomen heeft dan het bestaansminimum?

Partners kunnen samen onbedoeld een lager inkomen hebben dan het bestaansminimum. Dat is het minimale bedrag dat nodig is om van te leven. Dit kan als de ene partner een uitkering van UWV, SVB of een private verzekeraar ontvangt en de ander geen of weinig inkomen heeft. Bij deze partners werken verschillende regelingen van onder andere de Belastingdienst elkaar tegen. Het gevolg is dat zij minder huur- en zorgtoeslag krijgen dan zij nodig hebben. En daardoor minder te besteden hebben dan gezinnen met alleen een bijstandsuitkering. Dat is niet de bedoeling. 

Wanneer is dit aan de hand? 

Dit kan bij u aan de hand zijn als: 

  • u een (toeslag)partner heeft; 
  • één van u een uitkering van UWV, SVB of een private verzekeraar heeft en eventueel ook een klein inkomen uit werk; en 
  • de ander geen inkomen heeft of een klein inkomen; en 
  • u samen mogelijk een aanvullende bijstandsuitkering heeft. 

Over welke toeslagen gaat het? 

Het gaat om: 

  • de huur- en/of de zorgtoeslag voor het jaar 2023 ; en/of 
  • een terugbetaling van een deel van de huur- en/of zorgtoeslag voor het jaar 2022 . 

Wat kunnen wij als gemeente voor u doen?

Wij kunnen uitzoeken of u minder toeslag krijgt dan de bedoeling is, of misschien te veel moet terugbetalen. We berekenen hoeveel huur- en zorgtoeslag u en uw partner zouden krijgen als u alleen een bijstandsuitkering ontving. Ontvangt u minder toeslag? Dan kunt u voor dit verschil misschien bijzondere bijstand krijgen. Moet u een bedrag aan toeslag voor 2022 terugbetalen? Dan kunnen we hiervoor mogelijk ook bijzondere bijstand geven. 

Wat moet u zelf doen? 

De sociaal raadsman heeft spreekuren vrijgemaakt om samen met u uit te rekenen of u hiervoor in aanmerking komt. Zo ja, wordt er direct een verzoek gedaan voor een vergoeding van de door u gemiste belastingtoeslagen. Hierdoor krijgt u het inkomen waar u recht op heeft. De sociaal raadsman kan samen met u ook naar eerdere jaren kijken.