Ik wil studietoeslag aanvragen

Jongeren met een beperking kunnen soms minder goed hun opleiding combineren met werk. De studietoeslag voorkomt dat jongeren met een blijvende beperking vaker en meer moeten lenen dan jongeren die naast hun opleiding wel werken.

Voorwaarden

  • je hebt geen recht op een Wajong-uitkering;
  • je woont in de gemeente Rheden of Rozendaal;
  • je hebt recht op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 (WSF 2000) of recht op een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wtos);
  • je kunt als direct gevolg van medische beperking, tijdens je studie structureel geen inkomsten verwerven.

Onderzoek door het UWV

Om vast te stellen of je een structurele medische beperking hebt, kunnen wij een onderzoek laten doen door een extern bureau. We vragen dus van je om aan dit onderzoek mee te doen. Soms is een onderzoek niet nodig. Bijvoorbeeld omdat je het onderzoek al eerder hebt gehad of uit andere bewijsstukken blijkt dat je een medische beperking hebt.

Hoogte van de toeslag

Als je in aanmerking komt ontvang je maandelijks een bedrag dat afhankelijk is van je leeftijd. 

Aanvragen

Je vraagt een studietoeslag aan via het aanvraagformulier Studietoeslag (PDF, 158 kB). Het volledig ingevulde formulier en de gevraagde bewijsstukken stuur je per post naar ons op. Maar je mag je aanvraag ook persoonlijk afgeven bij het gemeentehuis op de President Kennedylaan 106.

Als de studietoeslag wordt toegekend, is dat zolang er recht op studiefinanciering bestaat en je niet gaat werken of verhuisd. 

Hulp met invullen aanvraagformulier

Heeft u moeite met het invullen van het aanvraagformulier? Neemt u telefonisch contact met ons op.