Veel gestelde vragen schoolkosten

Waar kan ik het schoolspullentegoed aan besteden? 

Ga naar www.gelrepas/Aanbod en filter op ‘Schoolspullen’. Dan krijg je een overzicht van de winkels en scholen waar het tegoed besteed kan worden. Mis je een aanbieder? Geef het ons dan door via pashouders@gelrepas.nl

Waar kan ik het tegoed niet aan besteden? (En waarom niet?)

Dit tegoed kan alleen besteed worden aan kosten die voor rekening van ouders/verzorgers komen. De minister van OCW heeft deze duidelijk omschreven. Het gaat om “voorgeschreven persoonsgebonden materiaal dat langer dan een jaar meegaat”. Je kunt hierbij denken aan een atlas, woordenboek, rekenmachine, schrijfspullen, sportkleding, praktijkkleding etc. 
Het tegoed kan niet besteed worden aan de vrijwillige bijdragen voor extra activiteiten buiten het verplichte onderwijsprogramma, zoals excursies, een introductiekamp, kerst- en andere vieringen, bijles, huiswerkbegeleiding en examentraining. Als ouders deze bijdrage niet (kunnen) voldoen, dan mag de school een leerling niet uitsluiten van deelname en ook geen alternatief bieden. Leerlingen mogen altijd meedoen!

Ik wil de ouderbijdrage graag betalen omdat ik het belangrijk vind dat school activiteiten kan blijven organiseren. Hoe moet dat nu de gemeente niet meer wil bijdragen?  

Alle kinderen in het basis en voortgezet onderwijs moeten mee kunnen doen aan de activiteiten die de school organiseert. Ongeacht of zij de vrijwillige ouderbijdrage betalen. Deze opdracht heeft de minister van OCW de scholen meegegeven. Dat betekent dat scholen deze activiteiten in de toekomst op een andere manier moeten bekostigen. Steeds meer scholen doen dat ook en kiezen ervoor om geen (of een zeer beperkte) ouderbijdrage meer te vragen. Sommige scholen kiezen ervoor om meer activiteiten in de buurt te organiseren. De gemeente blijft hierover in gesprek met de scholen. Scholen en gemeente delen hierin de opvatting dat alle kinderen gelijke kansen moeten krijgen op school, ongeacht het inkomen van hun ouders.

Ik heb andere schoolgerelateerde kosten, waar kan ik terecht? 

In een aantal gevallen kan Stichting Leergeld Arnhem je daarbij helpen. Op hun website vindt je wat je aan kunt vragen. Voor vragen kun je mailen naar Leergeld via info@leergeldarnhem.nl. 

Waarom loopt de vergoeding nu via de Gelrepas? 

De gemeente wil zo veel mogelijk kinderen ondersteunen met het schoolspullentegoed. En dat kan via de Gelrepas. Voorheen moest een ouder/verzorger een aanvraagformulier invullen om voor de vergoeding aan aanmerking te komen. Hiervoor moesten veel gegevens aangeleverd worden, onder andere over het inkomen en het vermogen (spaargeld). Dit is nu niet meer nodig: het tegoed is direct beschikbaar via de Gelrepas van het betreffende kind.  

Waarom is het tegoed lager dan voorheen?

Het tegoed is afgestemd op de kosten die (volgens de wetgever) bij ouders/kinderen thuishoren. Dus alleen voor “voorgeschreven persoonsgebonden materialen die langer dan een jaar meegaan. Hieronder vallen bijvoorbeeld een atlas, woordenboek, agenda, rekenmachine, schriften, schrijfgerei, passer, multomap, gereedschap, sportkleding voor de gymles en praktijkkleding.” Kosten waarvan de wetgever heeft bepaald dat ze niet bij ouders thuishoren (schoolboeken, tablet of laptop) of die alleen vrijwillig bijgedragen mogen worden (ouderbijdrage) kunnen daarom niet met dit tegoed betaald worden. 

Mag ik het tegoed ook gebruiken om te sporten/muziekles/contributie te betalen?

Nee, dat is niet mogelijk. Hiervoor moet het ‘reguliere’ Gelrepas tegoed gebruikt worden. 

Ik heb weinig/geen schoolkosten voor mijn kind op de basisschool. Maar wel voor mijn kind  op het voortgezet onderwijs: mag ik als ouder beide tegoeden voor mijn oudste kind inzetten? 

Het tegoed is persoonsgebonden en mag niet door een andere pashouder ingezet worden.

Mijn kind zit op het vmbo en moet praktijkkleding, materialen, etc. aanschaffen, maar de leverancier is niet aangesloten bij de Gelrepas.

Je kunt contact opnemen met onze klantenservice. Je kunt de kosten daar toelichten. Je krijgt bericht of de aanbieder voor deze kosten bij Gelrepas aangesloten kan worden. Neem contact op met onze klantenservice op pashouders@gelrepas.nl of bel naar 033 3035 4646 van maandag t/m vrijdag van 09.00 t/m 17.00 uur.