Groot onderhoud Laakweg - Apollostraat

Maak uw keuze:

Het ontwerp

Toelichting ontwerp

We gaan de rijbaan voorzien van een nieuwe laag asfalt. Daarbij doen we enkele aanpassingen om de verkeersveiligheid te verbeteren en in te spelen op klimaatverandering. 

Verkeersveiligheid

 • Op de Laakweg wordt de rijbaan aan de woningzijde een meter versmald.
 • De Laakweg en Apollostraat krijgen aan weerszijden van de weg een fietsstrook van rood asfalt (vergelijkbaar met de Havelandseweg)
 • Op de Laakweg wordt ter hoogte van de huisnummers 12 en 12a een verkeersplateau aangebracht. 

Voor het toepassen van snelheidsremmende maatregelen op het wegvak van de Laakweg wordt nader overleg gehouden met de direct aanwonenden.

Bekijk het ontwerp van de Laakweg (PDF, 2,6 MB)

Bekijk het ontwerp van de Apollostraat (PDF, 1,7 MB)

U kunt de digitaal toegankelijke versies van bovenstaande ontwerpen opvragen via: wegbeheer@rheden.nl

Klimaat maatregelen

In de toekomst worden regenbuien heviger en in de zomer wordt het heter en droger. We nemen daarom, waar mogelijk, maatregelen om de effecten en risico’s te beperken:

 • De parkeerplaatsen langs de Laakweg worden deels opgeheven en ingezaaid met een bloemrijk grasmengsel. Het ‘ontstenen’ heeft als effect dat er minder regenwater in het dan overbelaste riool stroomt.
 • De huidige uitritten van de woningen aan de Laakweg worden bestraat met grasbetonstenen. Dit zijn open stenen waar het regenwater in de bodem kan zakken. De uitritten krijgen bovendien een groene uitstraling door het gras wat er door heen kan groeien.
 • De trottoirkolken aan de zuidzijde van de Laakweg worden verwijderd. De trottoirbanden worden op diverse plaatsen verlaagd waardoor het regenwater rechtstreeks het weiland in stroomt en daar in de bodem zakt. 

Deze maatregelen beperken de hinder tijdens extreme weersomstandigheden.

Bekijk hier de visualisatie

Ontvangen reacties

De zeer goed bezochte inloopbijeenkomst van 29 maart heeft veel informatie opgeleverd. Ook is veel input gekomen vanuit de meepraatkaart en zijn brieven en e-mails binnengekomen. De betrokkenheid uit de buurt is door ons als zeer positief ervaren. Alle ontvangen reacties zijn door ons gebundeld in een reactienota. 

Bekijk hier de reactienota (PDF, 141 kB)

In deze reactienota staan onze antwoorden achter al uw vragen en opmerkingen:

 • Sommige wensen nemen we over; het ontwerp wordt daarop aangepast;
 • Sommige wensen kunnen we niet vervullen; in de reactienota staat uitgelegd waarom;
 • Sommige wensen moeten we onderzoeken of bespreken met een delegatie van de bewoners.

Het is niet mogelijk om alle wensen te vervullen. We vertrouwen erop dat u daarvoor begrip heeft. Ook hebben we tegenstrijdige reacties ontvangen. Daarin maken we weloverwogen keuzes. 

Bereikbaarheid

Tijdens de uitvoering zal er verkeershinder zijn. Hierop maken wij graag voortijdig duidelijke afspraken zodat een ieder niet voor onverwachte situaties komt te staan. Wanneer de maatregelen en het ontwerp vaststaan kunnen wij ook over de bereikbaarheid duidelijkheid geven.

De planning

Om alle vragen goed te kunnen beantwoorden is meer voorbereidingstijd nodig. Wij willen voor de zomervakantie (half juli) een nieuwe bijeenkomst organiseren waarin we het aangepaste ontwerp aan u presenteren en toelichten. In grote lijnen streven we ernaar om onderstaande planning te volgen tijdens de voorbereiding:

 • Ontwerpfase: maart 2023 –  juli 2023
 • Contract en aanbestedingfase: augustus - september 2023
 • Voorbereiding uitvoering: oktober 2023 
 • Start uitvoering: november 2023

Contact

Heeft u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van bovenstaande informatie? Dan kunt u contact opnemen met:

Niels Logtenberg, Roelofs Advies en Ontwerp
n.logtenberg@roelofsgroep.nl
06-83489278

Emiel Verhaaf, gemeente Rheden
wegbeheer@rheden.nl
026-49 76 911