Ontwikkeling Imboslaan Dieren

Op de voormalige schoollocatie bij de Imboslaan in Dieren willen wij een nieuwe duurzame moderne woonwijk bouwen.

Startnotitie voor herstart bouwplan

In mei 2020 heeft de raad een startnotitie (PDF, 325 kB) opgesteld met randvoorwaarden. In deze startnotitie is rekening gehouden met de wensen die de omwonenden hebben geuit naar aanleiding van het vorige plan uit 2017, dat als gevolg van gebrek aan draagvlak bij omwonenden niet is doorgegaan. Ten opzichte van het plan uit 2017 zijn de kleinere footprint (plek waar gebouwd mag worden) en de ecologische waarden de belangrijkste uitgangspunten die gewijzigd zijn in de startnotitie. Verder staan er punten genoemd over de woningaantallen, bouwhoogte, fietsverbinding en flora en fauna.

De startnotitie is  voor advies voorgelegd aan het wijkplatform Dieren Noordoost (DiNO). Hen is gevraagd om in overleg met de buurtbewoners te komen met een advies over de gemeentelijke plannen.

Hoe verder?

In januari heeft DiNO het buurtadvies (PDF, 758 kB) aan de gemeente aangeboden.

Dit advies betrekt de gemeente bij het opstellen van de kaders voor de planontwikkeling en de raad neemt daarover een besluit. Daarna maakt Klaassen Groep een nieuw plan. Dit schetsplan delen we met de omwonenden. Naar verwachting gebeurt dat in de tweede helft van dit jaar. Na eventuele aanpassingen, volgt er een voorontwerp-bestemmingsplan en een uiteindelijke bestemmingsplanprocedure.

Wat vooraf ging

In 2017 schreven we een ontwikkelcompetitie uit voor het bouwen van ongeveer 40 woningen op deze locatie. Drie ontwikkelaars dienden een plan in. De ontwikkelaars kregen informatie mee die we op hadden gehaald bij omwonenden. De plannen zijn beoordeeld op verschillende criteria. Ook de mening van omwonenden is gevraagd. Het plan van Klaassen/BPD heeft de ontwikkelcompetitie gewonnen.

Al snel bleek dat er toch veel weerstand is tegen het plan. Daarom is wethouder Ronald Haverkamp in gesprek gegaan met een aantal omwonenden en met Klaassen om tot een passender plan te komen. Ondanks dat er goede gesprekken zijn gevoerd en er aanpassingen zijn gedaan in het plan, bleek er onvoldoende draagvlak om op de ingeslagen weg door te gaan. Het was niet mogelijk om op het winnende plan voort te borduren en een kwalitatief goed plan met voldoende draagvlak te realiseren. Daarom zijn we in 2020 opnieuw begonnen met de planvorming. Klaassen/BPD, de winnaar van de eerdere ontwikkelcompetitie wordt in de gelegenheid gesteld het plan te ontwikkelen.

Meer informatie

Voor meer informatie en vragen kunt u een e-mail sturen naar planimbos@rheden.nl of bellen met (026) 49 76 911.