Ontwikkeling Imboslaan Dieren

Op de voormalige schoollocatie bij de Imboslaan in Dieren willen wij een nieuwe duurzame moderne woonwijk bouwen.

Wat is er gebeurd?

In 2017 schreven we een ontwikkelcompetitie uit voor het bouwen van ongeveer 40 woningen op deze locatie. Drie ontwikkelaars dienden een plan in. De ontwikkelaars kregen informatie mee die we op hadden gehaald bij omwonenden. De plannen zijn beoordeeld op verschillende criteria. Ook de mening van omwonenden is gevraagd. Het plan van Klaassen/BPD heeft de ontwikkelcompetitie gewonnen.

Vorig jaar bleek dat er toch veel weerstand is tegen het plan. Daarom is wethouder Ronald Haverkamp in gesprek gegaan met een aantal omwonenden en met Klaassen om tot een passender plan te komen. Ondanks dat er goede gesprekken zijn gevoerd en er aanpassingen zijn gedaan in het plan, bleek er onvoldoende draagvlak om op de ingeslagen weg door te gaan. Het was niet mogelijk om op het winnende plan voort te borduren en een kwalitatief goed plan met voldoende draagvlak te realiseren.

Startnotitie voor herstart bouwplan

Daarom stelt het college van B&W voor het proces opnieuw te doen en is er een nieuwe startnotitie opgesteld met randvoorwaarden. In deze startnotitie is rekening gehouden met de wensen die de omwonenden hebben geuit naar aanleiding van het vorige plan. De kleinere footprint (plek waar gebouwd mag worden) en de ecologische waarden zijn de belangrijkste uitgangspunten die gewijzigd zijn in de startnotitie. Verder staan er punten genoemd over de woningaantallen, bouwhoogte, fietsverbinding en flora en fauna.

Hoe verder?

De raad heeft in mei ingestemd met de startnotitie (PDF, 325 kB) met een paar wijzigingen. Het Wijkplatform Dieren Noordoost (DiNO) is gevraagd een buurtadvies uit te brengen. Dit advies betrekt de gemeente bij het opstellen van de kaders voor de planontwikkeling en de raad neemt daar een besluit over. Daarna maakt Klaassen een nieuw plan. Dit schetsplan delen we met de omwonenden. Na eventuele aanpassingen, volgt er een voorontwerp-bestemmingsplan en een uiteindelijke bestemmingsplanprocedure.

Meer informatie

Voor meer informatie en vragen kunt u een e-mail sturen naar planimbos@rheden.nl of bellen met (026) 49 76 911.