Ontwikkeling Imboslaan Dieren

Op de voormalige schoollocatie bij de Imboslaan in Dieren willen wij een nieuwe duurzame moderne woonwijk bouwen.

Wat is er gebeurd?

In 2017 schreven we een ontwikkelcompetitie uit voor het bouwen van ongeveer 40 woningen op deze locatie. Drie ontwikkelaars dienden een plan in. De ontwikkelaars kregen informatie mee die we op hadden gehaald bij omwonenden. De plannen zijn beoordeeld op verschillende criteria. Ook de mening van omwonenden is gevraagd. Het plan van Klaassen/BPD heeft de ontwikkelcompetitie gewonnen.

Stand van zaken

In de afgelopen tijd bleek dat er toch veel weerstand is tegen het plan. Daarom is wethouder Ronald Haverkamp in gesprek gegaan met een aantal omwonenden en met Klaassen om tot een passender plan te komen. Ondanks dat er goede gesprekken zijn gevoerd en er aanpassingen zijn gedaan in het plan, blijkt er onvoldoende draagvlak om op de ingeslagen weg door te gaan. Het lijkt niet mogelijk om op het winnende plan voort te borduren en zo een kwalitatief goed plan met voldoende draagvlak te realiseren. Daarom Is het college van plan opnieuw te beginnen. Het bouwen van circa 40 woningen blijft hierbij wel uitgangspunt.

Hoe verder?

Voordat we de planontwikkeling opnieuw starten, moeten we nog afrondende gesprekken voeren met de ontwikkelaar. Een lastig punt is daarnaast dat de Raad van State onlangs een uitspraak heeft gedaan over stikstofuitstoot bij natuurgebieden (Natura 2000). Deze uitspraak kan gevolgen hebben voor de mogelijkheden voor woningbouw op deze plek. 

Woningen

Wij willen graag, wanneer bovenstaande zaken rond zijn, in overleg met omwonenden komen tot een nieuw plan. Uitgangspunt blijft dat we woningen willen bouwen op dit terrein. Over hoe dat in zijn werk zal gaan, houden we u via deze site graag op de hoogte. Op dit moment weten we nog niet of en wanneer er gebouwd gaat worden op het Imbosterrein.

Meer informatie

Voor meer informatie en vragen kunt u een e-mail sturen naar planimbos@rheden.nl of bellen met (026) 49 76 911.