Ontwikkeling Imboslaan Dieren

Op de voormalige schoollocatie bij de Imboslaan in Dieren willen wij een nieuwe duurzame moderne woonwijk bouwen.

Kadernotitie

Op 29 juni 2021 heeft de gemeenteraad de kadernotitie Imboslaan (PDF 409 kB) gewijzigd vastgesteld. De raad heeft besloten het fietspad uit het plan te schrappen.

Stedenbouwkundig schetsplan

Op basis van de inhoudelijke kaders uit de kadernotitie Imboslaan wordt aan de ontwikkelaars Klaassen/BPD gevraagd een stedenbouwkundig schetsplan op te stellen. Dit schetsplan wordt naar verwachting komend najaar gepresenteerd aan de omwonenden en verdere belanghebbenden. Dan is er gelegenheid om te reageren. Reacties/suggesties die hieruit volgen, worden meegenomen bij het opstellen van een concreet schetsplan dat als basis dient voor het op te stellen bestemmingsplan.

Wat vooraf ging

In mei 2020 heeft de raad een startnotitie (PDF, 325 kB) opgesteld met randvoorwaarden. In deze startnotitie is rekening gehouden met de wensen die de omwonenden hebben geuit naar aanleiding van het vorige plan uit 2017, dat als gevolg van gebrek aan draagvlak bij omwonenden niet is doorgegaan. Vervolgens is de startnotitie voor advies voorgelegd aan het wijkplatform Dieren Noordoost (DiNO). Hen is gevraagd om in overleg met de buurtbewoners te komen met een buurtadvies (PDF, 758 kB)  over de gemeentelijke plannen.

Hoe verder?

De ontwikkelaars Klaassen/BPD gaan aan de slag om een stedenbouwkundig schetsplan op te stellen. Daarnaast vinden er ook nog allerlei onderzoeken komende zomer plaats. Zo wordt er een Quickscan en Boomeffectrapportage uitgevoerd. De resultaten hiervan worden meegenomen bij het opstellen van het stedenbouwkundig plan. Ook de tussentijdse resultaten van de al langlopende onderzoeken, zoals het onderzoek naar vleermuizen en andere diersoorten worden meegenomen. In het voorjaar van 2022 zijn de onderzoeken definitief afgerond. Op dat moment kan de bestemmingsplanprocedure worden opgestart.

In juli 2021 vond er een gesprek plaats tussen wethouder Ronald Haverkamp en ontwikkelaars Klaassen/BPD om het vervolgproces samen verder uit te lijnen. We geven begin 2022 weer een update over de verdere planvorming.

Meer informatie

Voor meer informatie en vragen kunt u een e-mail sturen naar planimbos@rheden.nl of contact met ons opnemen.