Ontwikkeling Imboslaan Dieren

Op de voormalige schoollocatie bij de Imboslaan in Dieren willen wij zo’n 40 gasloze, nul-op-de-meterwoningen laten bouwen. Waarvan ongeveer 15 woningen in de sociale sector.

Winnaar ontwikkelingscompetitie

De ontwikkeling van het Imbosterrein vindt plaats in de vorm van een ‘Ontwikkelingscompetitie’. 3 partijen dienden daarvoor een plan in. Deze plannen zijn onder andere beoordeeld op stedenbouwkundige kwaliteit, duurzaamheid en ecologie. Ook direct omwonenden mochten hun mening geven. Deze mening woog mee in de eindbeoordeling. Het plan van Projectontwikkelaar Klaassen/BPD is na beoordeling van alle gunningcriteria als winnaar naar voren gekomen.
Op dit moment zijn wij in gesprek met de ontwikkelaar en een aantal direct omwonenden om het plan te verbeteren en het draagvlak in de omgeving te vergroten. Waarschijnlijk wordt het plan nog op een aantal punten aangepast. De bouw start waarschijnlijk in 2020 of 2021.

Impressie Klaassen?BPD

Plangebied in beeld

Het globale plangebied bestaat uit het bosplantsoen vanaf de Imboslaan tot aan de bebouwing van Noordoost Dieren. Bestaande woningen in de omgeving zijn geen onderdeel van het plangebied.
De nieuwe woningen zijn gepland op de locatie waar vroeger de Imbosmavo stond. Alles moet natuurlijk passen bij het groene karakter van de omgeving: de Veluwezoom en de parken in de aangrenzende wijken.

Imboslaan Dieren plangebied

Imboslaan Dieren kaart totaal

Toekomstbestendig

We vinden het belangrijk dat het plan toekomstbestendig is, dat betekent:

 • Duurzaam/Circulair bouwen: gebruiken van duurzame en herbruikbare bouwmaterialen.
 • Gasloze woningen: woningen zijn niet aangesloten op het gasnet.
 • Nul-op-de-meterwoningen: de woningen wekken evenveel (of meer) energie op als ze verbruiken.

Uw inbreng

In oktober 2017 spraken wij omwonenden over hun wensen. 115 mensen gaven samen 193 reacties. Over het algemeen waren het levendige gesprekken en zijn veel ideeën uitgesproken. Hieronder staat per thema een samenvatting van de reacties.

Woningbouw

 • 61 reacties zeggen iets over het gewenste woningtype. Aan de ene kant vragen zij daarbij aandacht voor levensloopgeschikte appartementen voor senioren en anderzijds zijn er mensen die geen hoogbouw willen.
 • 13 mensen zijn tegen bebouwing op deze plek.
 • 11 mensen zien graag het plan van 10 jaar geleden gerealiseerd.
 • 7 mensen geven aan dat de woningbouwontwikkeling zich moet beperken tot de plek van de voormalige school.

Behoud groen

 • 36 reacties leggen de nadruk op behoud van het groene karakter.
 • 6 mensen willen graag een wandelroute door het gebied.
 • Voor de mensen uit de Breukinklaan geldt dat zij graag een groene zone tussen hun woningen en de nieuwbouw zien.
 • Verder wordt aandacht gevraagd voor het gebruik van het bosje voor spelen en het uitlaten van honden.

Verkeer

 • 6 mensen willen geen doorgaand (auto)verkeer door het nieuwe woongebied.
 • Er wordt aandacht gevraagd voor de veiligheid van het kruispunt van de nieuwe woonbuurt met de Imboslaan.

Wat doen we hiermee?

In de opdracht voor de projectontwikkelaars zijn de volgende elementen meegenomen:

 • Beperk de woningbouw tot de oude schoollocatie.
 • Houd zoveel mogelijk van het groene karakter in stand.
 • Maak het groen bruikbaar voor de omgeving (spelen, honden uitlaten enzovoort).
 • Zorg voor een groene buffer richting Breukinklaan.
 • Geen doorgaande autoverbinding door het gebied.
 • Zorg voor verschillende woningtypen en prijsklassen.

Meer informatie

Voor meer informatie en vragen kunt u een e-mail sturen naar planimbos@rheden.nl of bellen met (026) 49 76 911.