Wie maak jij sterker?

Een serie inspirerende video’s voor en door Rhedense jongeren.

Kinderen zijn de toekomst! Dat zal niemand ontkennen. Het is dan ook van groot belang dat ieder kind de kans krijgt te groeien en zich te ontwikkelen. Bij veel kinderen gaat dit bijna vanzelf, voor sommige kinderen of jongeren zijn er wat meer hobbels op de weg. Als dit nodig is, komen zij bij jeugdzorg terecht. Als gemeente vinden we het belangrijk om dat zoveel mogelijk te voorkomen.

Decoratieve afbeeldingOm erachter te komen wat kinderen en jongeren nodig hebben om gezond en veilig op te groeien, zijn we in gesprek gegaan met een tiental Rhedense jongeren en volwassenen. Wie en wat heeft ervoor gezorgd dat zij zich konden ontwikkelen tot wie ze nu zijn? Door de juiste ondersteuning van mensen om het kind heen kan de gang naar professionele hulp soms zelfs voorkomen worden. Iedereen kan iemand sterker maken!

Wat hebben jongeren nodig

Decoratieve afbeeldingHet Nederlands Jeugdinstituut (NJI) heeft jarenlang onderzoek gedaan naar factoren die belangrijk zijn voor jongeren, hen beschermen en die bijdragen aan hun positieve ontwikkeling. Hoe zorgen we er bijvoorbeeld voor dat jongeren opgroeien met een positief zelfbeeld of gemotiveerd naar school gaan? Het NJI heeft 10 beschermende factoren beschreven die bijdragen aan een positieve ontwikkeling van jeugdigen en tegenwicht bieden aan risico’s waaraan zij worden blootgesteld. Iedereen die te maken heeft met kinderen of jongeren kan een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een kind.

Video’s voor en door Rhedense jongeren

We hebben daarom onder de naam 'Wie maak jij sterker?' een serie van 10 inspirerende video’s gemaakt, gebaseerd op deze factoren. Ieder filmpje is eigenlijk een praktijkvoorbeeld van een beschermende factor en laat zien dat er veel kennis en inzicht in onze gemeente aanwezig is om jongeren sterker te maken.

In de filmpjes vertellen Rhedense jongeren wat hen bezighoudt, wat zij belangrijk vinden en wat hun doelen zijn en welke mensen om hen heen hiermee helpen. Onder andere leerkrachten, pleegouders en een werkgever uit onze gemeente leggen uit op welke manier zij proberen jongeren zelfvertrouwen te geven, te motiveren en te begeleiden zodat zij lekker in hun vel zitten. 

Wij hopen met deze filmpjes mensen te inspireren een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en groei van kinderen en jongeren. Het is belangrijk dat iedereen zich bewust is van de rol die hij/zij kan spelen in het leven van een jongere en hoe waardevol die rol kan zijn voor zijn of haar ontwikkeling!

 • Filmpje 1: Positieve identiteit
  Het is voor jongeren belangrijk ervan overtuigd te zijn dat je je doelen kunt bereiken. Loek uit Velp heeft zijn eigen videoproductiebedrijf en adviseert andere jongeren ook hun passie achterna te gaan. Zijn ouders stimuleren hem en ook Loek bekijkt het positief. 
 • Filmpje 2: Competenties
  Jongeren hebben sociale vaardigheden nodig om bepaalde doelen te kunnen bereiken. Henk-Paul helpt leerlingen van het Astrum College in Velp om hun talenten naar boven te laten komen. Anouk durfde de stap te wagen en zag haar zelfvertrouwen groeien. 
 • Filmpje 3: Belangrijke volwassenen en voorzieningen in de omgeving
  Om jongeren zich goed te laten voelen is het belangrijk dat zij zich gesteund voelen door ouders en andere volwassenen in de omgeving. Thomas en Judy uit De Steeg vinden het belangrijk om altijd klaar te staan voor hun dochters Sarah en Merle zodat zij lekker in hun vel zitten en hun (muzikale) talenten optimaal kunnen ontwikkelen.
 • Filmpje 4 Kansen voor betrokkenheid
  Kinderen en jongeren moeten kansen krijgen om een betekenisvolle en gewaardeerde bijdrage te leveren aan verbanden waarvan zij deel uitmaken. Bas uit Dieren haalt veel voldoening uit het begeleiden van mensen met een beperking. Zijn enthousiaste instelling leverde hem zelfs meerdere vrijwilligersprijzen op.
 • Filmpje 5: Sociale binding
  Bij sociale binding gaat het om de emotionele band en commitment die een kind heeft met sociale relaties in het gezin, zijn vriendengroep, school en wijk. Bas en Marieke uit Velp zijn pleegouders en merkten dat de band met hun pleegzoon door veel aandacht, tijd en liefde snel groeide.
 • Filmpje 6: Prosociale normen
  Het is voor jongeren belangrijk dat regels en grenzen duidelijk zijn. Pascal uit Rheden kreeg de kans om aan te slag te gaan als installatiemonteur. Hij leerde veel over regels en discipline waardoor hij inmiddels een contract heeft en een opleiding mag beginnen.
 • Filmpje 7: Erkenning en waardering voor positief gedrag
  Om hun sociaal gedrag te vergroten is het erg belangrijk dat kinderen erkenning en waardering krijgen voor positief gedrag. Judocoach en oud-Nederlands en wereldkampioen  Marvin de la Croes leert kinderen in Rheden dat ze zichzelf mogen zijn laat hen zien hoe ze zichzelf maar ook anderen beter kunnen maken.
 • Filmpje 8: Constructieve tijdsbesteding
  Het is belangrijk dat jongeren kansen krijgen om in hun vrije tijd hobby's te hebben zoals muziek, theater of sport of zich aan kunnen sluiten bij clubs of verenigingen. Lieke uit Rheden danst al vanaf haar 4e en een leven zonder dans kan zij zich niet voorstellen. Haar coach Mariet vindt het belangrijk Lieke's zelfvertrouwen door te laten groeien en haar zelfkennis te vergroten.
 • Filmpje 9: Schoolmotivatie
  Hoe hou je leerlingen betrokken bij school, motiveer je ze om iets te bereiken en geef je ze zelfvertrouwen? Leerkracht Niels van praktijkschool de Tender in Dieren is ervan overtuigd dat leerlingen het makkelijkst leren als ze zich fijn voelen. Je hoeft in zijn lessen niet uit te blinken en je mag fouten maken, maar je moet wel je best doen en respectvol met elkaar omgaan. Lynn heeft het op school erg naar haar zin en vindt het fijn dat dat ze altijd bij de docenten terecht kan.
 • Filmpje 10: Cognitieve vaardigheden
  Lees-, maar ook rekenvaardigheden zijn erg belangrijk voor schoolsucces. Het zijn van vrijwilliger bij de VoorleesExpress is Netty uit Dieren op het lijf geschreven. Ahlaam en Ahmed vinden het heel leuk om samen bezig te zijn met taal. Ze doen spelletjes en Netty leest voor. Deego is blij met de hulp van Netty en ziet de kinderen vooruit gaan.