Wie maak jij sterker?

Een serie inspirerende video’s voor en door Rhedense jongeren


Kinderen zijn de toekomst! Dat zal niemand ontkennen. Het is dan ook van groot belang dat ieder kind de kans krijgt te groeien en zich te ontwikkelen. Bij veel kinderen gaat dit bijna vanzelf, voor sommige kinderen of jongeren zijn er wat meer hobbels op de weg. Als dit nodig is, komen zij bij jeugdzorg terecht. Als gemeente vinden we het belangrijk om dat zoveel mogelijk te voorkomen.

,,,Om erachter te komen wat kinderen en jongeren nodig hebben om gezond en veilig op te groeien, zijn we in gesprek gegaan met een tiental Rhedense jongeren en volwassenen. Wie en wat heeft ervoor gezorgd dat zij zich konden ontwikkelen tot wie ze nu zijn? Door de juiste ondersteuning van mensen om het kind heen kan de gang naar professionele hulp soms zelfs voorkomen worden.

Iedereen kan iemand sterker maken!

Wat hebben jongeren nodig

SchoolmotivatieHet Nederlands Jeugdinstituut (NJI) heeft jarenlang onderzoek gedaan naar factoren die belangrijk zijn voor jongeren, hen beschermen en die bijdragen aan hun positieve ontwikkeling. Hoe zorgen we er bijvoorbeeld voor dat jongeren opgroeien met een positief zelfbeeld of gemotiveerd naar school gaan? Het NJI heeft 10 beschermende factoren beschreven die bijdragen aan een positieve ontwikkeling van jeugdigen en tegenwicht bieden aan risico’s waaraan zij worden blootgesteld. Iedereen die te maken heeft met kinderen of jongeren kan een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een kind.

Video’s voor en door Rhedense jongeren

We hebben daarom onder de naam 'Wie maak jij sterker?' een serie van 10 inspirerende video’s gemaakt, gebaseerd op deze factoren. Ieder filmpje is eigenlijk een praktijkvoorbeeld van een beschermende factor en laat zien dat er veel kennis en inzicht in onze gemeente aanwezig is om jongeren sterker te maken...

In de filmpjes vertellen Rhedense jongeren wat hen bezighoudt, wat zij belangrijk vinden en wat hun doelen zijn en welke mensen om hen heen hiermee helpen. Onder andere leerkrachten, pleegouders en een werkgever uit onze gemeente leggen uit op welke manier zij proberen jongeren zelfvertrouwen te geven, te motiveren en te begeleiden zodat zij lekker in hun vel zitten. 

Wij hopen met deze filmpjes mensen te inspireren een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en groei van kinderen en jongeren. Het is belangrijk dat iedereen zich bewust is van de rol die hij/zij kan spelen in het leven van een jongere en hoe waardevol die rol kan zijn voor zijn of haar ontwikkeling!

 

Wie maak jij sterker

Positieve identiteit

Het is voor jongeren belangrijk ervan overtuigd te zijn dat je je doelen kunt bereiken

Loek uit Velp heeft zijn eigen videoproductiebedrijf en adviseert andere jongeren ook hun passie achterna te gaan. Zijn ouders stimuleren hem en ook Loek bekijkt het positief: "Je moet er gewoon voor gaan en dan komt het vanzelf goed".

Bekijk het filmpje van Loek hier.

positieve identiteit

Competenties

Jongeren hebben sociale vaardigheden nodig om bepaalde doelen te kunnen bereiken

Henk-Paul helpt leerlingen van het Astrum College in Velp om hun talenten naar boven te laten komen. Anouk durfde de stap te wagen en zag haar zelfvertrouwen groeien.

Bekijk het filmpje van Anouk en Henk-Paul hier.

Competenties-Anouk

 

Belangrijke volwassenen en voorzieningen in de omgeving

Om jongeren zich goed te laten voelen is het belangrijk dat zij zich gesteund voelen door ouders en andere volwassenen in de omgeving.

Thomas en Judy uit De Steeg vinden het belangrijk om altijd klaar te staan voor hun dochters Sarah en Merle zodat zij lekker in hun vel zitten en hun (muzikale) talenten optimaal kunnen ontwikkelen.

Bekijk het filmpje van de familie Van der Lijke hier.

Sarah en Merle

 

Kansen voor betrokkenheid

Kinderen en jongeren moeten kansen krijgen om een betekenisvolle en gewaardeerde bijdrage te leveren aan verbanden waarvan zij deel uitmaken.

Bas uit Dieren haalt veel voldoening uit het begeleiden van mensen met een beperking. Zijn enthousiaste instelling leverde hem zelfs meerdere vrijwilligersprijzen op.

Bekijk het filmpje van Bas hier.

Kansen voor betrokkenheid

 

Sociale binding

Bij sociale binding gaat het om de emotionele band en commitment die een kind heeft met sociale relaties in het gezin, zijn vriendengroep, school en wijk.

Bas en Marieke uit Velp zijn pleegouders en merkten dat de band met hun pleegzoon door veel aandacht, tijd en liefde snel groeide.

Bekijk het filmpje van Bas en Marieke hier.

Bas en Marieke

 

Prosociale normen

Het is voor jongeren belangrijk dat regels en grenzen duidelijk zijn.

Pascal uit Rheden kreeg de kans om aan te slag te gaan als installatiemonteur. Hij leerde veel over regels en discipline waardoor hij inmiddels een contract heeft en een opleiding mag beginnen.

Bekijk het filmpje van Pascal hier.

afbeelding Pascal2

 

Erkenning en waardering voor positief gedrag

Om hun sociaal gedrag te vergroten is het erg belangrijk dat kinderen erkenning en waardering krijgen voor positief gedrag.

Judocoach en oud-Nederlands en wereldkampioen  Marvin de la Croes leert kinderen in Rheden dat ze zichzelf mogen zijn laat hen zien hoe ze zichzelf maar ook anderen beter kunnen maken.

Bekijk het filmpje van Marvin hier

Marvin

 

Constructieve tijdsbesteding

Het is belangrijk dat jongeren kansen krijgen om in hun vrije tijd hobby's te hebben zoals muziek, theater of sport of zich aan kunnen sluiten bij clubs of verenigingen.

Lieke uit Rheden danst al vanaf haar 4e en een leven zonder dans kan zij zich niet voorstellen. Haar coach Mariet vindt het belangrijk Lieke's zelfvertrouwen door te laten groeien en haar zelfkennis te vergroten.

Bekijk het filmpje van Lieke hier.

afbeelding Lieke

 

Schoolmotivatie

Hoe hou je leerlingen betrokken bij school, motiveer je ze om iets te bereiken en geef je ze zelfvertrouwen?

Leerkracht Niels van praktijkschool de Tender in Dieren is ervan overtuigd dat leerlingen het makkelijkst leren als ze zich fijn voelen. Je hoeft in zijn lessen niet uit te blinken en je mag fouten maken, maar je moet wel je best doen en respectvol met elkaar omgaan.

Lynn heeft het op school erg naar haar zin en vindt het fijn dat dat ze altijd bij de docenten terecht kan.

Bekijjk het filmpje van Niels en Lynn hier.

afbeelding Lynn

 

Cognitieve vaardigheden

Lees-, maar ook rekenvaardigheden zijn erg belangrijk voor schoolsucces

Het zijn van vrijwilliger bij de VoorleesExpress is Netty uit Dieren op het lijf geschreven. Ahlaam en Ahmed vinden het heel leuk om samen bezig te zijn met taal. Ze doen spelletjes en Netty leest voor. Deego is blij met de hulp van Netty en ziet de kinderen vooruit gaan.

Bekijk het filmpje van Netty hier.

Ahlaam en Ahmed2