Begeleiding in groepsverband (dagbesteding)

Begeleiding in groepsverband (dagbesteding) is gericht op het verbeteren van de (dag)structuur, onderhouden van aangeleerde vaardigheden, ontmoeting met anderen en/of begeleiding richting de arbeidsmarkt. Het gaat om verschillende activiteiten, afhankelijk van de behoefte.

  • Creatief
  • Recreatief
  • Educatief
  • Sociaal-cultureel
  • Arbeidsmatig

Bij medische noodzaak is vervoer van en naar de dagbesteding mogelijk.